COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je štvrtok 6. mája 2021. Sviatok má Hermína zajtra má sviatok Monika .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou Formátovať pre tlač

23 október 2008    

V dňoch 23.-24. októbra 2008 sa v Dome umenia v Košiciach uskutoční Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Organizuje ho Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ pri príležitosti osláv troch šesťdesiatych výročí - 60. výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ, 60. výročia založenia Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva a životného jubilea prednostu Doc. MUDr. Gabriela Vaška, CSc. Podujatia sa zúčastní cez dvesto účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Jordánska a bude mať niekoľko nosných tém.

„Prvou nosnou témou je diagnostika a liečba osteochondrálnych defektov a v rámci nej budú prezentovať svoje skúsenosti pracoviská, ktoré úročia  prácu Združenej tkanivovej banky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. Tá je priekopníkom v oblasti výskumu, vývoja a klinickej aplikácie metódy autológnej bunkovej terapie, pripravuje a v spolupráci s ďalšími pracoviskami fakultnej nemocnice aplikuje tkanivové  transplantáty (telu vlastné chrupavkovité a kostné bunky), čím prispieva k výskumu bunkovej podstaty regenerácie tkanív. Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva využíva tkanivové transplantáty ako prvé a doposiaľ jediné ortopedické pracovisko na Slovensku od r. 2001. Preto chceme na kongrese prezentovať hlavne tieto témy zo širokého záberu liečebno-preventívnej činnosti ortopedickej kliniky,“ hovorí prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ  Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.

Druhou nosnou témou kongresu bude osteoporóza a semipatologické aj patologické zlomeniny, keďže toto ochorenie je vzhľadom na častý výskyt, najčastejšou príčinou vzniku zlomenín v staršom veku. V tomto desaťročí 21. storočia, ktorému  svetová zdravotnícka organizácia dala aj štatút dekáda kostí a kĺbov, je osteoporóza celosvetovou témou rôznych odborných kongresov.

V odbornom programe podujatia košických ortopédov je aj sekcia mladých ortopédov (do 35 rokov) a tiež sekcia odborných prednášok zdravotných sestier. 

 

      Klinika ortopédie a  traumatológie pohybového ústrojenstva FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ:

Košická ortopedická klinika vznikla v roku 1948 a do roku 1959 bola súčasťou Komenského univerzity. Jej prvým vedúcim bol doc. Jaromír Štepán, neskôr viedol pracovisko doc. Miroslav Haluzický a prof. Michal Kováč. V súčasnosti je na čele kliniky doc. Gabriel Vaško a jeho zástupcom pre zdravotnícku činnosť je MUDr. Gabriel Varga.
Pracovisko prešlo za 60 rokov svojej existencie veľkým vývojom v liečebno-preventívnej
a vedecko-výskumnej oblasti, v náväznosti na rýchle sa rozvíjajúce poznatky v ortopédii
a traumatológii pohybového ústrojenstva. Dnes má štyri oddelenia, 73 lôžok a v jeho pôsobnosti je 6 odborných ambulancií a 6 odborných  poradní.

      Za najvýznamnejšie odborné medzníky na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sú považované:
- obdobie 70-tych rokov minulého storočia, kedy jej pracovníci začali s implantáciami umelých náhrad veľkých kĺbov:
- rok 1982, odkedy nepretržite ošetrujú  úrazy pohybového ústrojenstva
- rok 1991, kedy sa klinika stala centrom pre realizáciu urgentných aj plánovaných mikrochirurgických rekonštrukčných výkonov, ktorým bola do roku 2008
- rok 2001, odkedy medzi najvýznamnejšie vedecké a medicínske postupy na klinike patrí  používanie multiplikovaných chondrocytov  pri chirurgickej liečbe poškodenej kĺbovej chrupavky a autológnych osteoblastov pri liečbe oneskoreného  kostného hojenia zlomenín a  defektov kosti rôznej etiopatogenézy.

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
   
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001