COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 9. mája 2021. Sviatok má Roland zajtra má sviatok Victória .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow I. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenz. a urgent. starostlivosti
I. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenz. a urgent. starostlivosti Formátovať pre tlač

01 október 2008    

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia sestier pracujúcich v anesteziologii a intenzívnej starostlivosti a urgentnej starostlivosti
Regionálna komora SaPA Košice II
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej starostlivosti
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura Košice
pozývajú na
I. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v anestéziológii
a intenzívnej starostlivosti  a urgentnej starostlivosti

ktorá sa bude konať 17. - 18. októbra 2008 v Košiciach

 

Miesto konania: Miestny úrad mestskej časti Košice Juh, Kultúrno-spoločenské centrum Južan 1. posch., Smetanova 4, Košice

Termín konania: 17.- 18. októbra 2008

Témy:    1. Anesteziológia ako ošetrovateľský odbor
                2. Intenzívna starostlivosť
                3. Urgentná starostlivosť v interakcii so zdravotníckym zariadením

 

PROGRAM:

17.10.2008

  7,30 –   8,45 hod.       Registrácia
  9,00 – 12,00 hod.       Slávnostné otvorenie, príhovory hostí
                                        Odborný program

Koordinátori: Kapturová H., Laurinc M., Mankovecká M.

1. Vzdelávanie sestier v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti ako súčasť
    humanizácie zdravotníctva

    Zamboriová M. (LF UPJŠ v Košiciach), Simočková V. (KU v Ružomberku,
    Detašované pracovisko Košice)

2. Etické a právne aspekty poskytovania anestézie
    Treuerová K., Demková J., Bursová E. (NMO SR, Bratislava)

3. Regionálna anestézia v pôrodníctve
    Olejárová S., Kupcová J., Poliak Ľ. (FNLP Košice, OAIM)

4. Selektívna pľúcna ventilácia – perioperačný manažment
    Mindžáková A., Kontuľová S. (NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy)

5. Použitie videolaryngoskopu pri obtiažnej intubácii
    Voleková L., Kováčová K. (FN Trnava A. Žarnova 11)

6. Vplyv nedostatku vedomostí a informácií o anestézii na celkový stav pacientov
    Bratová A., Mankovecká M. (UKF Nitra), Pecho Ľ. (FN Nitra), Brázdilová D.
    (UKF Nitra)

    Diskusia

12,00 – 13,00 hod.    Obed
13,00 – 18,00 hod.    Voľby výboru
                                   Odborný program

Koordinátori: Demková J., Lančaričová D., Zamboriová M.

7. Protiepidemiologické opatrenia verzus multirezistentné kmene
    Kapturová H., Babík J., Bodnárová Ľ., , Kolesárová k., Heszterenyiová M.  
    (Nemocnica Košice-Šaca)

8. Enterálna a parenterálna výživa na OAIM
    Grejtáková D. (FNLP Košice, OAIM)

9. Enterálna klinická výživa súčasť modernej liečby
    Petrová M. (Nutricia)

10. Retrográdna tracheostómia podľa Fantoniho s využitím vysokofrekvenčnej
      ventilácie

      Králiková P., Gashi M. (VÚSCH Košice)

11. Ošetrovanie pacientov s rozsiahlym termickým úrazom a popáleninami
      dýchacích ciest

      Tóthová A., Kapturová H., Babík J., Beck J. (Nemocnica Košice-Šaca)

12. Hrudné drenážne systémy spoločnosti COVIDIEN.
      Závadská P. (COVIDIEN)

13. Nové možnosti v liečbe a ošetrovateľskej starostlivosti u novorodenca s
      diafragmatickou herniou

      Vargová V., Krcho P. (DFN Košice)

      Diskusa
      Vyhlásenie výsledkov volieb
      Prestávka
      Odborný program

Koordinátori: Bratová A., Janičková M., Ježová Ľ.

14. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s mechanickou podporou srdca –
      Berlínske srdce

      Laurinc M., Záborský V., Hlinková L. (DKC SR Bratislava)

15. Starostlivosť o pacienta s implantovaným ICD
     Endreková J., Lichancová K. (SÚSCCH Banská Bystrica)

16. Starostlivosť o pacienta v kardiogénnom šoku liečeného intraaortálnou
      balónikovou kontrapulzáciou

      Šebešová J., Kulichová O. (SÚSCCH Banská Bystrica)

17. Ošetrovateľská starostlivosť u pacienta so zavedeným katétrom Impella
      Štutiková D., Kotuličová B., Čipkalová K. (VÚSCH, Košice)

18. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s hypertenznou krízou
      Töröková  M. (VÚSCH, Košice)

19. Pooperační péče o pacienta po neurochirurgické operaci hlavy
      Žofčáková M. (FN Brno, ČR)

20. Drény a drenáže u neurochirurgického pacienta
      Žofčáková M. (FN Brno, ČR)

      Diskusia

20,00 hod.    Spoločenský večer

18.10.2008

7,30 -  8,30 hod.      Registrácia
8,30 – 12,30 hod.    Odborný program

Koordinátori:. Čipkalová K., Grejtáková D., Leopoldová D.

21. Meranie intraabdominálneho tlaku cestou uzatvoreného systému
      Frantová M., Lančaričová D. (FN Trnava)

22. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po transplantácii
      obličky na JIS

      Ježová Ľ., Švecová Tichá P. (MFN, Martin)

23. Účasť sestry na rehabilitačnom programe v intenzívnej starostlivosti
      Repická J., Buchláková S. (FNLP Košice, OAIM)

24. Pacient v dlhodobej intenzívnej starostlivosti – a čo ďalej?
      Pavláková A., Jalčová Z., Szentkeresztyová M., Stupáková Ž. (NsP Spišská
      Nová Ves)

     Diskusia
     Prestávka
     Odborný program

Koordinátori: Fabianová I., Greškovitsová D., Šebešová J.

25. Akútna obštrukcia dýchacích ciest u detí v prednemocničnej starostlivosti     
      Pecho Ľ. (FN Nitra), Bratová A., Mankovecká M. (UKF Nitra)

26.Špecifiká komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po operácii
     srdca

     Mankovecká M., Bratová A., Brázdilová D. (UKF Nitra), Pecho Ľ. (FN Nitra)

27. Sestra oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny pri eliminačných
      metódach u lôžka pacienta

      Mohnyánszki F. (FNLP Košice, OAIM)

28. Syndróm vyhorenia u sestier pracujúcich na oddelení intenzívnej medicíny
      Sukovská A. (VOÚ, Košice)

29. Veľa alebo málo? (Kam sme došli?)
      Gondárová-Vyhničková H., Maťková A. (NsP LNJ, Dolný Kubín)

      Diskusia
      Obed

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 15 október 2008 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001