COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 9. mája 2021. Sviatok má Roland zajtra má sviatok Victória .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow web arrow Udialo sa... arrow Prvá implantácia stimulátora blúdivého nervu u pacienta s epilepsiou
Prvá implantácia stimulátora blúdivého nervu u pacienta s epilepsiou Formátovať pre tlač

01 marec 2007    

Vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice sa dňa 19. februára 2007 uskutočnila prvá implantácia stimulátora nervus vagus (blúdivého nervu) u pacienta s medikamentózne refraktérnou epilepsiou. Išlo o prvý takýto výkon na Slovensku, ktorým sa zahájil program operačnej liečby epilepsie. Operovala MUDr. Aurélia Kollová z Neurochirurgickej kliniky FNLP a LF UPJŠ. Odborným garantom bol Dr. Andras Kemeny, neurochirurg so zameraním na epileptochirurgiu v Royal Hallamshire Hospital v Sheffielde. Dr. Kemeny je jednou z najvýraznejších osobností epileptochirurgie vo Veľkej Británii a na svojom konte má už vyše 300 implantácií takéhoto stimulátora.

Image

Foto: Dionýz Kiss. Záber z prvej implantácie stimulátora blúdivého nervu na Slovensku

Image

Foto: Dionýz Kiss. O priebehu a výsledkoch jedinečnej operácie, ako aj o epilepsii ako takej a výsledkoch práce neurochirurgov a neurológov, boli zástupcovai médií informovaní 28. februára na tlačovej konferencii a so zo záujmom si na nej pozreli aj krátky záznam a fotodokumentáciu z uskutočnej operácie.

Image

Foto: Dionýz Kiss. Na otázky novinárov odpovedali: prednosta Neurochirurgickej kliniky FNLP a LF UPJŠ Doc. MUDr. Miroslav GAJDOŠ, CSc., neurochirugička MUDr. Aurélia KOLLOVÁ, prednostka Neurologickej kliniky Doc. MUDr. Zuzana GDOVINOVÁ, CSc. a odborná asistentka Neurologickej kliniky MUDr. Mária TORMAŠIOVÁ, PhD.

„Implantácia stimulátora vagového nervu prestavuje prvý krok v epileptochirurgii na Slovensku a my sme hrdí, že ho urobili práve košickí neurochirurgovia,“ konštatoval námestník riaditeľa FN L. Pasteura Košice pre LPS MUDr. Richard Raši, MPH.

Takéto operácie prichádzajú na rad v prípade, že u pacienta nezaberá medikamentózna liečba a nie je možné operovať priamo ložisko epilepsie v mozgu. Na Slovensku sa dosiaľ nerealizovali, časť pacientov, ktorí takúto liečbu potrebujú, postúpila operáciu v susednom Česku.

Stimulátor blúdivého nervu predstavuje malé zariadenie, ktoré vydáva elektrické impulzy z  generátora, podobnému kardiostimulátoru. Stimulačné impulzy sú vedené elektródou v podkoží, ktorá je pripevnená na  blúdivý nerv v oblasti krku. Impulzy sú blúdivým nervom dovedené do mozgu, kde ovplyvňujú synchronizovanú  elektrickú aktivitu mozgových buniek a tak tlmia epileptický záchvat, resp. znižujú jeho frekvenciu.

Image

Foto: Dionýz Kiss. Detail operačnej rany na krku - krátko pred uchopením elektródy na blúdivom nerve

Pacientom, ktorému bol 19. februára 2007 implantovaný takýto stimulátor, je 27-ročný muž zo Spišskej Novej Vsi. Ako sedemročný prekonal zápalové ochorenie mozgu spôsobené rubeolou a následkom toho sa u neho vyvinuli epileptické záchvaty a tie sa postupne zhoršovali. Vyskúšal množstvo liekov v rôznych kombináciách a bol opakovane hospitalizovaný v nemocnici kvôli svojmu ochoreniu i jeho následkom – rôznym zraneniam po epileptickom záchvate. Záchvaty a u neho objavovali niekedy aj dva-trikrát za deň a prakticky nemohol ostať sám bez prítomnosti inej osoby, pretože ho mohol kedykoľvek postihnúť záchvat a hrozilo udusenie pri zapadnutí jazyka. Bol preto závislý na rodičoch a trpel depresiami. Vzhľadom na neúspešnosť medikamentóznej liečby bol vhodným adeptom na implantáciu vagového stimulátora.

Image

Foto: Dionýz Kiss. Pacient po implantovaní stimulátora

„Asi 70 percent pacientom trpiacich epilepsiou dokáže medicína pomôcť liekmi, no zhruba u jednej tretiny lieky nie sú účinné. U týchto takzvaných farmakorezistentných pacientov sa vo svete hľadajú iné spôsoby liečby - v epileptochirurgickom programe. Ten zahŕňa resekčné operácie  mozgu, pokiaľ je známe ložisko epilepsie a je operovateľné, alebo paliatívnu terapiu, kedy sa stimuluje mozog prostredníctvom vagového nervu. Na Slovensku sa dosiaľ ani jeden typ týchto operácií nerobil,“ informovala na tlačovej konferencii MUDr. Aurélia Kollová z Neurochirugickej kliniky FN L. Pasteura Košice, ktorá prišla s myšlienkou implantácie vagového stimulátora po návrate z pracovného pobytu v Royal Hallamshire Hospital v   Sheffielde, kde sa s týmto liečebným postupom, ako aj s jeho výsledkami stretla.

Podľa Dr. Andrasa   Kemeneho je prínos pre epileptického pacienta s vagovým stimulátorom a jeho rodinu nevyčísliteľný, pretože sa pacientom výrazne zvyšuje kvalita života. Okrem zníženia frekvencie a intenzity záchvatov sú čulejší a aktívnejší a stimulátor tiež zabraňuje trvalému poškodeniu mozgu, ktoré opakované ťažké epileptické záchvaty spôsobujú. Epilepsia totiž časom mení osobnosť pacienta s epilepsiou a zapríčiňuje poruchy mozgovej činnosti. 

„Náklady vynaložené na operáciu sa vrátia v priemere do troch rokov – ťažkí epileptici sú totiž často hospitalizovaní a liečení v dôsledku závažných poranení pri páde po epileptickom záchvate. Priame i nepriame náklady na ich liečbu sú preto vysoké,“ zdôraznil počas svojej pracovnej cesty v Košiciach Dr. Kemeny, podľa ktorého pacientovi pri implantácii vagového stimulátora nehrozia žiadne život ohrozujúce komplikácie. Pacient môže pociťovať len drobné problémy ako pocit tŕpnutia na krku v čase stimulácie nervu alebo u neho môže dôjsť k malej zmene hlasu.

„Pacient môže viesť po implantácii vagového stimulátora plnohodnotný život. Neodporúča sa síce vykonávať vrcholové a kontaktné športy, ale viacerí moji pacienti sú aktívni športovci a nemajú s tým žiaden problém. Môžem konštatovať, že u väčšiny pacientov po implantácii vagového stimulátora dochádza k zásadnému zlepšeniu kvality života,“ poznamenal Dr. Kemeny.

Image

Foto: Dionýz Kiss. Dr. Andras Kemeny, odborný garant prvej operácie

Prístroj tvorí tenký generátor, podobný kardiostimulátoru a elektróda, obalená silikónom. Intenzitu a dĺžku stimulácie blúdivého nervu je možné meniť a v priebehu niekoľkých týždňov po implantácii sa postupne zvyšuje. Stimulátor blúdivého nervu stojí zhruba pol milióna korún a zdravotná poisťovňa musí takúto mimoriadne finančne náročnú liečbu u pacienta vopred schváliť.

Neurochirugická klinika FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, ktorá prvú implantáciu blúdivého nervu uskutočnila, oslavuje tento rok 25. výročie svojho založenia. K dispozícii má 63 lôžok, z toho 6 intenzívnych a jej pracovníci operujú päťkrát do týždňa na dvoch moderných operačných sálach zodpovedajúcich európskym štandardom - druhá operačná sála bola odovzdaná do prevádzky v roku 2005. Ako uviedol jej prednosta Doc. MUDr. Miroslav GAJDOŠ, CSc., pracovisko poskytuje komplexnú neurochirugickú starostlivosť pre celý východoslovenský región s jeho 1,6 miliónmi obyvateľov. Spektrum jej výkonov tvoria:
- operácie vrodených vývojových chýb – najčastejšie ide o hydrocefalické rozšírenie mozgových komôr (vodnatieľku) a rázštepy chrbtice
- operácie nádorových ochorení postihujúcich centrálny nervový systém, periférne nervy a priľahlé štruktúry (nádory vychádzajúce z lebky i chrbtice)
- cievna neurochirurgia – operácie mozgových aneuryziem (vydutí), tepennožilových malformácií
- ošetrenie poranení mozgu, miechy a ich podporných štruktúr
- operácie degeneratívnych ochorení chrbtice (jednoduché výkony na platničke i stabilizačné operácie), pri ktorých sa využívajú prístupy zozadu, ale aj cez  hrudníkovú i brušnú dutinu.
- náhrady tiel stavcov a medzistavcových platničiek (aj dynamické, ktoré zachovávajú určitý pohyb v chrbtici)
- stanovenie diagnózy pri hlboko uložených nádoroch formou stereotaxie
- novozavedeným výkonom je spomínaná neurostimulácia pri epilepsii, v ktorej patrí Neurochirugickej klinike FNLP a LF UPJŠ slovenské prvenstvo.

Toto široké spektrum výkonov, počet odoperovaných pacientov je základom pre kvalitnú praktickú výučbu študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Neurochirurgická klinika úzko spolupracuje aj s pracoviskami v zahraničí – v Českej republike, USA, Veľkej Británii, Spolkovej republike Nemecko, Slovinsku, Rakúsku a Maďarsku.

Čo je to epilepsia

Epilepsia je ochorenie charakterizované opakovanými,  nevyprovokovanými epileptickými záchvatmi. Epileptický záchvat vyvoláva abnormálny elektrický výboj v určitej ohraničenej skupine  neurónov, ktorého šírenie v kôre mozgu nie je kontrolované procesmi útlmu. Mozgové bunky môžu byť postihnuté napríklad vrodenou poruchou, zápalom, nádorom, úrazom a  prechodne môže dôjsť k zmene podráždenia neurónov  pri hypoglykémii, nerovnováhe minerálov či ischémii mozgu.

„Je potrebné rozlišovať medzi epilepsiou a epileptickým záchvatom. Ak má pacient jeden epileptický záchvat, to ešte neznamená, že má epilepsiu. Epilepticky záchvat môže dostať kedykoľvek počas života každý z nás, napríklad vplyvom nedostatku spánku,  svetelných zábleskov, alkoholu a podobne. Epileptických záchvatov je viac druhov, môžu sa prejaviť zmenou v správaní, kŕčmi na určitej lokalizovanej časti tela, bezvedomím aj „zášklbmi“ (kŕčmi) celého tela. No iba pokiaľ sa vyskytujú epileptické záchvaty opakovane, hovoríme o epilepsii ako o chorobe,“ vysvetlila prednostka Neurologickej kliniky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Doc. MUDr. Zuzana GDOVINOVÁ, CSc., podľa ktorej môže mať epilepsia známu, ale aj neobjasnenú príčinu.

 Podľa jej slov sa odhaduje, že prinajmenšom jeden epileptický záchvat prekoná počas života asi päť percent populácie. Na Slovensku sa objaví cca 2700 nových prípadov epilepsie za rok. Epilepsiou trpí asi jedno percento populácie a asi sedemdesiat percent pacientov sa dá účinne liečiť liekmi.  Asi 20-30 percent pacientov má takzvanú farmakorezistentnú epilepsiu. O tej hovoríme vtedy, ak sa u pacienta do dvoch rokov od zahájenia antiepileptickej liečby nedosiahne kompenzácia záchvatov pri použití najmenej dvoch až troch správne volených antiepileptík podávaných v maximálne tolerovaných dávkach.
 
Liečba epilepsie stimuláciou nervus vagus

je štandardná metóda chirurgickej liečby pacientov s medikamentózne refraktérnou epilepsiou, u ktorých nie je možné realizovať resekčný operačný zákrok. Indikácie pre túto metódy liečby posudzuje neurológ so špecializáciou na epileptológiu. Až po ich rozhodnutí pristupuje neurochirurg k samotnej implantácii vagového stimulátora. Jej hlavný prínos je zlepšenie kvality života dosiahnutím čo najväčšej kontroly záchvatov pri čo najmenších vedľajších účinkoch. Zaznamenal sa aj pozitívny efekt  vagovej stimulácie na náladu pacientov (antidepresívny účinok). Implantácia vagového stimulátora sa podpisuje aj pod zvýšenie bdelosti, zlepšenie pamäti a prospechu u detí. U niektorých pacientov znamená aj možnosť redukcie antiepileptickej  liečby a zníženie počtu hospitalizácií.

Ako konštatovala MUDr. Mária Tormašiová, PhD. z Neurologickej klinky FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ,  významná redukcia počtu epileptických záchvatov sa časom zvyšuje.  Po troch mesiacoch liečby sa pohybuje okolo 30%, po roku stimulačnej terapie je až 50%-ná redukcia záchvatov. Percentuálne zastúpenie responderov po roku sa pohybuje v rozmedzí 43 - 63%. U malého počtu pacientov (5 - 20%) sa udáva až 90-percentná redukcia záchvatov, kompletné vymiznutie záchvatov je vzácne.  

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 01 marec 2007 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001