COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 9. mája 2021. Sviatok má Roland zajtra má sviatok Victória .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow web arrow Udialo sa... arrow I. chirurgická klinika spustila program bariatrickej chirurgie
I. chirurgická klinika spustila program bariatrickej chirurgie Formátovať pre tlač

19 február 2007    

V piatok 16. februára 2007 sa uskutočnila vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice tlačová konferencia venovavná téme zriadenia Centra pre chirurgickú liečbu morbídnej obezity na I. chirurgickej klinike. Program 31. januára zahájený prvou laparoskopickou operáciou, pri ktorej bola pacientke aplikovaná adjustovateľná bandáž žalúdka laparoskopickou cestou. Tlačovej konferencie sa zúčastnili MUDr. Richard RAŠI, MPH, námestník riaditeľa FNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť, prof. MUDr. Juraj BOBER, CSc., prednosta I. chirurgickej kliniky FNLP, obezitológ a prezident Ligy proti obezite MUDr. Ivan MAJERČÁK, III. interná klinika FNLP, obezitológ, prezident Ligy proti obezite a MUDr. Andrej VRZGULA, PhD. z I. chirurgickej kliniky FN L. Pasteura Košice. Prostredníctvom projekcie tiež vystúpil prof. MUDr. Martin FRIED, CSc. z Prahy, ktorému patrí svetový primát v aplikácii adjustovateľnej bandáže žalúdka laparoskopickou cestou a ktorý sa zúčastnil na prvých operáciách vo FN L. Pasteura Košice. Súčasne bol novinárom prezentovaný krátky záznam aplikácie bandáže žalúdka.

 Image

Foto: Dionýz Kiss. Prof. Bober popisuje priebeh operácie počas tlačovej konferencie

I. chirurgická klinika sa na spustenie programu bariatrickej chirurgie dlhodobo pripravovala. Má k dispozícii personál s dlhoročnou erudíciou a  skúsenosťami s najzložitejšími operačnými výkonmi na pažeráku a  celej tráviacej rúre, vrátane najzložitejších operácií na pankrease a pečeni. Pracovisko je zamerané na diagnostiku a chirurgickú liečbu ochorení tráviaceho traktu a má dlhodobé skúsenosti s laparoskopickou chirurgiou aj najzložitejších laparoskopických výkonov aj v tej oblasti, ktorej sa projekt dotýka. Na lôžkovej časti I. chirurgickej kliniky, JIS i operačnej sále sú vytvorené a zabezpečené všetky podmienky na bezpečnú realizáciu operačného výkonu tohto typu.
„V medicíne platí princíp, že je lepšie komplikáciám predchádzať, ako ich liečiť. Program Centra bariatrickej chirurgie je postavený na tomto princípe a to tak v rámci predchádzania komplikáciám morbídnej obezity, ako aj predchádzania pooperačným komplikáciám. S bariatrickou chirurgiou v tomto regióne síce neprichádzame ako prví, ale  aspoň môžeme využiť poučenie z chýb iných, ktorí podobný projekt realizovali pred nami,“ konštatoval prednosta I. chirurgickej kliniky FN L. Pasteura Košice prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., podľa ktorého vznikajúce Centrum pre chirurgickú liečbu morbídnej obezity poskytne morbídne obéznym pacientom komplexný prístup k indikácii operačného výkonu, výberu operačnej metódy, bezpečnému operačnému výkonu, kvalitnej pooperačnej starostlivosti a dlhodobému monitorovaniu pacienta.
Morbídna obezita sa v posledných desaťročiach stáva vážnym lekárskym, psychologickým, sociálnym a ekonomickým problémom. Ochorenie predtým postihujúce predovšetkým populáciu ekonomicky rozvinutých štátov Európy a USA sa rýchle šíri celým svetom. Výskyt morbídnej obezity má všeobecne vzostupnú tendenciu a postihuje takmer všetky sociálne ekonomické skupiny obyvateľstva a svojimi komplikáciami, predovšetkým metabolickými a kardiovaskulárnymi ohrozuje životy predovšetkým mladých ľudí. I preto Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila obezitu za epidémiu 21. storočia.
„Liečba morbídnej obezity nie je jednoduchá, ani krátkodobá. Ide totiž o multifaktoriálne podmienený stav a ochorenie s vrodenou, biochemickou, hormonálnou, behaviorálnou a etnicko-spoločenskou zložkou. Už dávno neplatí rozšírený názor, že obezita je spôsobená nedostatočnou vôľou jedinca, alebo jeho návykom na potravu,“ poznamenal prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Obezitu zjednodušene možno definovať ako nadmerné hromadenie tuku, respektíve tukového tkaniva v organizme, ktoré je spojené so výrazne zvýšeným rizikom vzniku závažných pridružených ochorení, medzi ktoré patrí napríklad diabetes mellitus II. typu, vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie z preťaženia ľavej a pravej komory, zhoršenie pľúcnych funkcií, syndróm spánkového apnoe, poruchy plodnosti, predčasná artróza nosných kĺbov, depresie, neurózy a ďalšie ochorenia, ktoré negatívne ovplyvňujú nielen kvalitu, ale aj dĺžku života.
Základným postupom pri liečbe ľahších foriem obezity je zníženie denného energetického príjmu a zvýšenie energetického výdaja. Farmakoterapia či akupunktŕa predstavujú podpornú metódu k obmedzenému príjmu potravy, no u závažnejších foriem obezity nemajú väčší účinok a po ich vysadení často dochádza k opätovnému nabratiu stratených kilogramov. Naproti tomu liečba chorých chirurgickými metódami je trvalým riešením, pretože ponúka jeden z najefektívnejších spôsobov liečby ako morbídnej obezity samotnej, tak aj prevencie i liečby závažných komplikácií pridružených k obezite.
„Bariatrická chirurgia sa ukazuje ako veľmi efektívna pomoc pri liečbe i profylaxii život ohrozujúcich komplikácií spojených s obezitou. Dlhodobá účinnosť liečby a nízka chorobnosť a úmrtnosť po chirurgických zákrokoch pre obezitu jednoznačne prevažujú nad rizikami spojenými s neliečením morbídnej obezity a predlžuje ako dĺžku tak i kvalitu života,“ podotkol prednosta prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.

 Image 

Foto: Dionýz Kiss. Zľava prof. Bober a prof. Fried počas prvej aplikácie bandáže žalúdka vo FN L. Pastura Košice

Chirurgický výkon je dôležitým prvkom prevencie a liečby vážnych pridružených chorôb spojených s obezitou. Pacienti by mali spĺňať tieto objektívne kritériá:
• Body mass index (BMI) nad 40 kg/m2, alebo BMI medzi 35 – 40 kg/ m2, ak pacient trpí závažným ochorením, ktoré vyžaduje redukciu hmotnosti.
Podľa slov obezitológa MUDr. Ivana Majerčáka z internej kliniky FNLP, ktorý je aj prezidentom Ligy proti obezite, je na Slovensku vysoký výskyt obezity, ktorá je však podceňovaná tak verejnosťou, ako aj zdravotníkmi a tvorcami  zdravotnej politiky. Nízka osobná zodpovednosť obyvateľstva v starostlivosti o zdravie a zvýšenie komerčných aktivít, ktoré často ponúkajú neúčinné alebo zdraviu škodlivé redukčné režimy stav iba zhoršujú.
„Na liečbu obezity sa vydá 2 až 7 percent celkových výdavkov na zdravotníctvo a s obezitou sú spojené aj nepriame náklady. Pracovná schopnosť obéznych ľudí sa totiž znižuje a kvôli veľkej nadváhe a pridruženým ochoreniam sú často práceneschopní alebo dokonca invalidní. Bariatrická liečba je preto veľkým prínosom - náklady na operačný zákrok sú v krátkom čase kompenzované ušetrenými prostriedkami na liečbu ochorení podmienených obezitou,“ konštatoval MUDr. Ivan Majerčák, podľa ktorého tiež zdravotný význam tejto liečby ďaleko prevyšuje jej možné riziká. V priebehu 18 mesiacov by mal totiž obézny človek s bandážou žalúdka schudnúť 20 až 30 % hmotnosti, takže napríklad 167-kilogramov vážiaca pacientka by mala zhodiť  50 kilogramov!
Podľa slov prof. MUDr. Martina Frieda, ktorý pôsobí v Špecializovanom centre miniinvazívnej a bariatrickej chirurgie v Prahe (najväčšom pracovisku svojho typu v Českej republike), je štatisticky dokázané, že každý štvrtý Európan zomrie na obezitu, alebo na jej dôsledky a komplikácie, akými sú diabetes alebo vysoký krvný tlak. Uznávaný chirurg, ktorý sa venuje laparoskopiám od roku 1991 a patrí mu svetový primát v aplikácii adjustovateľnej bandáže žalúdka laparoskopickou cestou, prišiel 31. januára 2007 pracovníkov I. chirurgickej kliniky FN L. Pasteura Košice zaškoliť v aplikácii adjustovateľnej bandáže žalúdka laparoskopickou cestou. Táto metóda sa vôbec po prvý krát na svete použila v Prahe v roku 1993 - dovtedy sa bandáže žalúdka robili iba takzvanou otvorenou cestou, teda za pomoci skalpela, pretože odborníci sa obávali, že laparoskpia bude priveľkou záťažou pre obézneho pacienta...

Vyjadrenie pacientky, ktorej bola 31. januára 2007 vo FN L. Pasteura implantovaná bandáž žalúdka:
„Mám 52-rokov a pri operácii som vážila 105 kilogramov, pričom obezita sa u mňa podpísala pod vysoký krvný tlak a problémy s kĺbmi i chrbticou. Nadváha ma trápi polovicu môjho života – prvé kilogramy navyše som nabrala po pôrode vo veku 26 rokov. V priebehu rokov som vyskúšala najrozličnejšie diéty a schudnúť som sa pokúšala aj pohybovou aktivitou, ale zakaždým márne - stratené kilogramy som vždy rýchlo nabrala. Keď som sa dozvedela, že Fakultná nemocnica L. Pasteura spúšťa program bariatrickej chirurgie, rozhodla som sa to vyskúšať ako poslednú možnosť. Očakávam, že do roka by som mohla vďaka bandáži žalúdka stratiť približne dvadsať kilogramov a že sa tým zmiernia aj moje zdravotné ťažkosti,“ konštatovala dva týždne po operácii pani Alžbeta.
Žena prezradila, že sa dosiaľ prejedala, no teraz má už po malých dávkach jedla pocit sýtosti. V priebehu dvoch týždňoch od operácie stratila šesť kilogramov a cíti sa veľmi dobre. Oceňuje tiež výhody laparoskopickej operácie – už niekoľko hodín po operačnom zákroku stála na nohách a o dva dni mohla nemocnicu opustiť, pričom ešte v ten istý deň šla do práce...
„Chcem poďakovať profesorovi Martinovi Friedovi a tímu profesora Juraja Bobera, ktorí sa zúčastnili mojej operácie a tiež za zdravotnú starostlivosť, ktorej sa mi na I. Chirurgickej klinike FN L. Pasteura dostalo,“ dodala pani Alžbeta.

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 19 február 2007 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001