COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je sobota 8. mája 2021. Sviatok má Ingrida zajtra má sviatok Roland .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nehnuteľný majetok
Nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu Formátovať pre tlač

13 máj 2015    

Nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len UNLP Košice) je správcom zvereného majetku štátu podľa zákona číslo 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších právnych predpisov.

Predaj prebytočného nehnuteľného štátneho  majetku v správe správcu.
Na základe vyššie uvedeného prebytočný majetok štátu v správe správcu je správca povinný ponúknuť v registri ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk) iným správcom majetku štátu (§8 zákona č. 278/1993 Z.z.). V prípade, ak v zákonnej lehote o takýto majetok neprejaví záujem iný správca, správca je povinný ponúknuť prebytočný majetok štátu v osobitnom ponukovom konaní, alebo v elektronickej aukcii ostatným prípadným záujemcom ( §8a a §8aa zákona č. 278/1993 Z.z.) za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v správe správcu.
Dočasne prebytočný môže správca prenechať nájomcovi po splnení podmienok zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení platných predpisov nájomnou zmluvou a za trhové nájomné, maximálne na 5 rokov (§13 zákona č. 278/1993 Z.z.). Správca je povinný dočasne prebytočný majetok štátu od 1.7.2015 zverejniť v registri ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk).
Súhlas s prevodom, predajom, alebo prenájmom nehnuteľného majetku štátu udeľuje Ministerstvo financií SR.
 
Ďalšie dôležité odkazy:
www.ropk.sk – register ponúkaného majetku štátu
www.crz.gov.sk – centrálny register zmlúv
www.slov-lex.sk – právny a informačný portál
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-278  - zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
www.health.gov.sk – Ministerstvo zdravotníctva SR
www.mfsr.sk – Ministerstvo financií SR

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 14 máj 2015 )    
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001