COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 9. mája 2021. Sviatok má Roland zajtra má sviatok Victória .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Pracovná zdravotná služba arrow Fotogaléria
Legislatíva

 


     Povinnosti zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vychádzajú predovšetkým z právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré boli implementované do právneho poriadku Slovenskej republiky.

     Táto skutočnosť je zakotvená aj v článku 36 Ústavy Slovenskej republiky: Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, pričom zákon im zabezpečuje najmä právo na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci, a to bez rozdielu.“

     Novelizáciou Zákona 124/2006 Z.z. a 355/2007 Z.z. došlo k zrušeniu povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 nie sú však dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ani jeho zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov. Na zamestnancov rizikových prác v kategórií 1 a 2 sa vzťahujú ďalšie legislatívne úpravy, akými sú: nočná práca, senzorická a psychická záťaž, práca vo výškach, vodiči z povolania, práca s bremenami, železničiari, súkromná bezpečnostná služba, posúdenie rizika, kategorizácia prác a pod.

Prehľad právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia pri práci
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001