COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 9. mája 2021. Sviatok má Roland zajtra má sviatok Victória .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Pracovná zdravotná služba arrow Úvod
Úvod

 

Vážený klient

     Systém pracovnej zdravotnej služby („PZS“) bol implementovaný do právneho poriadku Slovenskej republiky na základe Dohovoru medzinárodnej organizácie práce (č. 161 o závodných zdravotných službách). Každý členský štát sa zaviazal postupne zaviesť zdravotné služby pre všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti a vo všetkých podnikoch (článok 3. ods. 1 uvedeného dohovoru).

     UN L. Pasteura Košice zabezpečuje výkon pracovnej zdravotnej služby v zmysle:
  • Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
  • Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

     Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR  zo dňa 21.7.2010 (predtým: Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 8.11.2006) bolo vydané oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby.

     Činnosť Pracovnej zdravotnej služby sa vykonáva na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie má viac ako 50 ročnú tradíciu a bohaté skúsenosti s ochoreniami, ktoré môžu vzniknúť na profesionálnej báze.


This Category is currently empty

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001