COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 9. mája 2021. Sviatok má Roland zajtra má sviatok Victória .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Služby arrow Platené služby
Platené služby

 
articles.jpg

Cenníky výkonov sú vypracované v zmysle zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zákona č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.07045/2003 - OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

 

07 december 2020 Cenník doplatku poistenca za lieky v ambulanciách UNLP Košice
15 jún 2020 Cenník vyšetrenia COVID 19 pre samoplatcov
16 august 2019 Cenník vyšetrení Oddelenia patológie
16 august 2019 Lekársky posudok o bolestnom na iné účely ako sociálneho poistenia
01 apríl 2019 Cenník poradenskej a konzultačnej činnosti pri záverečných prácach
31 október 2017 Cenník ÚPS na pracoviskách Trieda SNP 1
31 október 2017 Cenník ÚPS na pracoviskách Rastislavova 43
29 máj 2015 Zoznam plne/čiastočne uhrádzaných a neuhrádzaných výkonov a služieb v UNLP Košice
29 máj 2015 Cenník všetkých zdravotných výkonov v UNLP Košice
10 apríl 2015 Cenník Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
14 november 2014 Cenník výkonov Kliniky RDGaNM
16 jún 2014 Cenník poplatkov - zamenstnanecké výťahy
07 jún 2012 Cenník vyšetrení na administratívne účely v ambulancii všeobecného lekára
07 jún 2012 Cenník vyšetrení na I. a II. psychiatrickej klinike
03 máj 2011 Cenník výkonov rádiologickej diagnostiky
21 február 2011 Cenník nadštandardných izieb
01 február 2011 Cenník výkonov CT pracoviska a MR pracoviska
25 január 2011 Cenník výkonov v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie
13 január 2011 Cenník parkovacích miest v areáloch UN L. Pasteura Košice
01 január 2011 Cenník výkonov Centrálneho operačného traktu
01 január 2011 Cenník poplatkov za služby Lekárskej knižnice
01 január 2011 Cenník výkonov Kliniky - Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny
01 január 2011 Cenník stomatologických výkonov
01 január 2011 Cenník výkonov Oddelenia centrálnej sterilizácie
01 január 2011 Cenník výkonov a služieb Kliniky a Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
01 január 2011 Cenník služieb Neonatologického oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov Strediska pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu
01 január 2011 Cenník výkonov Centrálneho príjmaceho oddelenia
01 január 2011 Cenník Klininy infektológie a cestovnej medicíny
01 január 2011 Cenník služieb Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie
01 január 2011 Cenník výkonov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike a oddelení
01 január 2011 Cenník produktov Kostnej banky Združenej tkanivovej banky
01 január 2011 Ostatné cenníky
01 január 2011 Cenníky výkonov Očnej kliniky a Očného oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov a služieb Kliniky pneumológie a ftizeológie
01 január 2011 Cenník výkonov Neurologického oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov Oddelenia lekárskej genetiky
01 január 2011 Cenník výkonov Kliniky dermatovenerológie a Dermatovenerológických ambulancií
01 január 2011 Cenník výkonov Urologického oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov Kliniky telovýchovného lekárstva
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001