Verejné obstarávanie FNLP

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam akcií do 01.07.2013

Zoznam akcií v roku 2012

Zoznam akcií v roku 2011

Zoznam akcií v roku 2010

Zoznam akcií v roku 2009

Zoznam akcií v roku 2008

Zoznam akcií v roku 2007

Zoznam akcií v roku 2006

Zoznam akcií v roku 2005

Výzvy na predkladanie ponúk

Zmluvy, platné a účinné k 9. júlu 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Zverejňovanie zmlúv

Prípravné trhové konzultácie

 

 

 

 

Aktualizované: 21.06.2016, Oddelenie verejného obstarávania, telefón: 055 615 3010, 3011