Dnes je štvrtok 2. júla 2020. Sviatok má Berta zajtra má sviatok Miloslav .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow POZVÁNKA
POZVÁNKA Formátovať pre tlač

11 október 2010    

I. stomatologická klinika UNLP Košice a LF UPJŠ
Vás pozýva na II. sympózium primárnej prevencie v ústnom zdraví,
ktoré sa koná v dňoch 11.-12. novembra 2010
v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach

 

P R O G R A M     S Y M P Ó Z I A :

11.11 .2010 - štvrtok

8,00 – 9,00    Prezentácia

9,00 – 9,30    Otvorenie sympózia

9,30 – 12,30   Koordinátor :
                     Prof.MUDr.Z.Broukal, DrSc., doc.MUDr.K.Nováková,CSc.


1. Sedláková, D., Kancelária SZO na Slovensku :
Globálny program WHO pre oralne zdravie   


2.  Merglová, V., Dort, J., Stunová, P, Plzeň :
     Nízká porodní hmotnost dítěte a riziko vzniku zubního kazu

3. Dušková J., Broukal Z., Praha:                                     
    Onemocnění parodontu jako rizikový faktor   systémových 
    onemocnění

4.  Javorka, V., Novák, B., Bratislava :
    Súčasnosť prevencie povlakovej choroby                 

5. Lenčová E.,Broukal Z., Krejsa O., Praha :                      
    Trendy prevalence zubního kazu u 5letých dětí v ČR během
    posledních 15 let.

6.  Markovská,N. Kovácsová,L.,Kaiferová,J., Košice
    Význam včasnej diagnostiky zubného kazu u detí SR

7.  Kovácsová, L., Kaiferová, J., Košice :
     Preventívne programy zubného kazu u detí

8.  Morozozova, J.,  Olomouc  :
     Heal-Ozone v prevenci zubního kazu.


12,30 – 14,00    obed

14,00 – 17,30 Koordinátor :
                         Prof.MUDr.J.Dušková,DrSc., prof.MUDr.V.Javorka,CSc.
                        
9.  Kovaľová, E.,  Lenzová, L., Kovaľ, A., Prešov :
         Význam kontinuity vykonávania preventívnych   opatrení v skupinovej prevencii.     
10. Nováková K., Pírek P., Olomouc :
     Příspěvek  prevence předčasných ztrát zubů ve   frontálním   
     úseku u pacientů s morbus  Down.

11. Kaiferová, J.,Kovácsová, L., Šatanková, M., Ginelliová, J.,      Košice :
      Stanovenie rizika zubného kazu chrupu u detí.

12. Lysý, J., Suchancová, B., Thurzo, A. ,Bratislava :    
      Interceptívna liečba v ortodoncii

13. Alexandrová,G., Bratislava :
      Poruchy erupcie horných rezákov.

14. Ťažandlák, V.,Vasilová, D., Dudáková, M., D.Kubín :
       Program primárnej prevencie zubného kazu a parodontopátií                     
       v okrese  Dolný  Kubín

15.  Malotová, D., Nováková, K., Olomouc :
      Je  Legionella sp. Nebezpečím  i pro stomatologické  pacienty?


 19,30 – 23,00   Spoloč.večer – Reštaurácia Hotel Akadémia, Južná trieda 10,KE


12.11.2010 – piatok

9,00 – 10,45     Koordinátor :
                        Doc.MUDr.V.Merglová,CSc., doc.MUDr.E.Kovaľová,PhD.

16.  Harvan, L., Olomouc :
      E-Learning ve výuce zubního lékařství .

17. Broukal  Z., Praha:
      Funkční potraviny a aditiva v prevenci dentálních erozí.

18. Javorka, V., Bratislava :
      Preventívno-terapeutické riešenie erózií zubov.

19.   Kovaľová, E.,Lenzová, L., Prešov :
        Efektivita spolupráce zubného lekára s dentálnym  hygienikom v prevencii a liečbe  pacienta s agresívnou parodontitídou –  kazuistika.

 

10,45   - 11,15 Prestávka
11,15 – 14,00 Koordinátor :
   MUDr.L.Kovácsová,PhD., MUDr.J.Pappová

20. Pappová J., Košice :
     MTA – využitie v poúrazových stavoch zubov.

21. Comba L., Bradna P., Praha:                                       
      Jak zajistit dlouhodobou životnost opravované kompozitní     výplně u dětského pacienta ? 

22 Dudek M., Trefný P., Dušková J., Praha:                       
     Operační mikroskop ve stomatologické praxi.

23. Tomka M., Procházková J., Praha:                               
  Využití elektronové mikroanalýzy v zubním lékařství –
       kasuistické sdělení.

14,00    Záver sympózia

 

 

Sympózium sa koná pod záštitou :
ministra zdravotníctva SR MUDr.Ivana Uhliarika
kancelárie svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku
dekana LF UPJŠ prof.MUDr.Leonarda Siegfrieda,CSc.
prezidenta SKZL MUDr.Jána Gašiča

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 16 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001