Dnes je sobota 15. augusta 2020. Sviatok má Marcela zajtra má sviatok Leonnard .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow POZVÁNKA
POZVÁNKA Formátovať pre tlač

09 september 2010    

Klinika úrazovej chirurgie UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
Vás pozýva na Sympózium úrazovej chirurgie
Dni primára Bauera,
ktoré sa koná pri príležitosti 55. výročia vzniku pracoviska
v dňoch 23.-24. septembra 2010

Miesto konania kongresu: Košice, Štátne divadlo, Južan ( pri UNLP)
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Organizačný výbor: Kolektív Kliniky úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UN LP Košice

Kontakt: t.č. 00421 55 6152312, kuch@fnlp.sk

Registrácia:
23.9.2010 od 9.00 hod. Štátne divadlo ( v centre mesta )
9.30 zahájenie
Odborná časť:
23.9.2010, 10.00 hod. Štátne divadlo – lekári, Južan – sestry
Spoločenský večer:
23.9.2010, 18.00 hod.
24.9.2010 pokračovanie odbornej lekárskej časti, Južan, záver

Organizačný poplatok: sestry 10 EUR, lekári 20 EUR


Odborný program lekárskej sekcie, Štátne divadlo Košice

Štvrtok 23. septembra  2010
10:00 – 10:50

Predsedníctvo: L. Pleva, M. Mašek

1.  Perforácie GIT pri tupom poranení brucha u detí
J. Bauer Salzburg
2.  Abdominální kompartment syndrom
L.Pleva, M. Šír, M. Novák Ostrava
3.  Možnosti efektívneho ošetrenia dutinových poranení
M. Mišák, J. Pavlovič Trenčín
4.  Konzervatívna versus operačná liečba poranení sleziny
M. Takáč, J. Kuchta, V. Valkó Trnava

5.  Odtrhnutie bránice vpravo pri polytraume
A. Ferenčík, D. Porubec, P. Mucha Trebišov
6.  Bodné rany brucha v súvislosti s traumou hrudníka –   kazuistika
D. Piovarči,  V. Havelka, M. Láska, O. Dučák  Vyšné Hágy

Prestávka 10:50 – 11:10
 

Štvrtok 23. septembra  2010 
11:10  – 12:00

Predsedníctvo: J. Bauer, T. Pešl

7.  Use of packing in the most severe hepatic injuries in girls
P. Osemlak, J. Osemlak  Lublin
8.  Tupé poranenie brucha – kazuistika
R. Šipoš Stará Ľubovňa
9.  VAC pri brušných poraneniach
M. Rošák, T. Molčányi, M. Kitka  Košice
10.  Iatrogenné poranenie pri kanylácii veľkých ciev
M. Kubíková, M. Frankovičová, N. Torma, V. Sihotský, F. Sabol Košice
11.  Stabilizace hrudního koše - odvaha v indikaci
M. Mašek, P. Mach, V. Ruber Brno
12.  Extenzívne poranenia intratorakálnej časti trachey, karíny a bronchov u pacientov s polytraumou
J. Belák, M. Kudláč, R. Šimon, P.  Beluš, J. Firment, T. Jurgová  Košice
13.  Vyhradená téma
 Košice

Obed 12:00 - 13:00


Štvrtok 23. septembra  2010 
13:00 – 14:00

Predsedníctvo: P. Nestrojil, R. Gajdoš

14.  Paklouby dlouhých kostí
O. Čech  Praha
15.   Intraartikulárne zlomeniny lakťa u detí
Ľ. Sýkora, R. Jáger, P. Jacko, J. Trnka, V. Cingel Bratislava
16.  Léčení zlomenin proximálního humeru: komplikace a jejich řešení
P. Nestrojil, R. Pikula, P. Smékal Brno
17.  Treatment of intraarticular fractures of the humerus head
I. Zazirnyi  Kiev
18.  Schoulder replacement in case of humerus head fractures
I. Zazirnyi  Kiev
19.  Neštandardné riešenie  komplikácie zlomeniny proximálneho humeru (kazuistika)
M. Boďa, K. Orlovský  Žilina
20.  Luxace ramenního kloubu - akutní artroskopické řešení - Ano či Ne ?
P. Vojtaník, T. Uher, P. Kvasnička Brno

Prestávka 14:00 – 14:30
 

Štvrtok 23. septembra  2010 
14:30 – 15:20

Predsedníctvo:  Ľ. Tomčovčík, K. Orlovský

21.  Operační léčba zlomenin diafýzy klíční kosti – výsledky léčby
 M. Kloub České Budějovice
22.  Hřebování zlomenin horního konce pažní kosti – co je nového?
M. Kloub                                                                                České Budějovice

23.  Operačná liečba zlomenín dolného konca ramennej kosti v dobe uhlovostabilných implantátov
R. Gajdoš, M. Lukáč  Banská Bystrica
24.  Stabilizace zlomenin distálního humeru: Jak a proč?
A. Bilik, M. Mašek, M. Krtička, V. Béreš Brno
25.  Zlomeniny distálneho humeru typu C podľa AO             
M. Takáč  Trnava
26.  Řešení zlomenin distálního humeru  typu C
Z. Štěpán, J.Štefanský, J. Debre Šumperk

Prestávka 15:20 – 15:50
 

Štvrtok 23. septembra  2010 
15:50 – 16:40

Predsedníctvo: T. Molčányi, M. Kloub

27.  Operační léčení nitrokloubních zlomenin distálního humeru
Z. Šmídl Praha

28.  Intraartikulárne zlomeniny distálneho konca humeru - kazuistiky
Š. Štolfa, M. Huňár, R. Čellár, R. Šepitka Košice
29.  Použití LCP dlah k řešení zlomenin distálního humeru
S. Čambor, M. Budoš   Zlín
30.  Principy léčby Monteggiovy léze u dětí
T. Pešl, P. Havránek Praha
31.  Využitie  volárnych stĺpcových  dláh (VCP)  na riešenie intraartikulárnych zlomenín distálneho rádia
R. Burda Košice
32.  Intraartikulární zlomeniny distálního  radia řešené dlahovou      osteosyntézou
P. Indráková, A. Chochola, J. Beňa Praha
33.  Korektívne osteotómie zle zahojených zlomenín distálneho rádia za použitia resorbovateľných osteoinduktívnych syntetických graftov
R. Gajdoš  Banská Bystrica

Príprava na spoločenský večer

 

Odborný program lekárskej sekcie,  Miestny úrad mestskej časti Košice IV

Piatok 24. septembra  2010
09:00 – 09:50

Predsedníctvo: Š. Durdík, A. Jenča

34.  Fronto-naso-orbito-maxilárne  zlomeniny, úskalia, diagnostika a liečba
A. Jenča, M. Kitka, T. Molčanyi Košice
35.  Porex v rekonštrukcii poúrazových deformácií a defektov
M. Zábavníková, J. Švehlík, Z. Hojstričová Košice
36.  Ankylózy TMK ako dôsledok nediagnostikovaných zlomenín  kĺbového  výbežku sánky
A. Jenča Košice
37.  Interdisciplinárny prístup  v liečbe problematických rán
J. Švehlík, M. Zábavníková Košice
38.  Vybrané ukazovatele autológnych bunkových prípravkov pre liečbu kostných defektov
T. Tóthová, J. Rosocha, P. Cibur, T. Molčányi, M. Kitka Košice
39.  Ztrátového poranění růstové ploténky distální fibuly: léčba a prevence vzniku následné poruchy růstu
T. Pešl, P. Havránek, E. Kalašová
Podporené grantom IGA NS 10428-3 Praha
40.  Ipsilaterálny pakĺb diafýzy a suprakondylickej časti femoru - kazuistika
M. Lacko, Z. Sidor, A. Gharaibeh, G. Vaško Košice
41.  Vyhradená téma Košice

Prestávka 09:50 -10:20


Piatok 24. septembra  2010 
10:20 – 11:10

Predsedníctvo: M. Kitka, I. Zazirnyi

42.  Současná metodika ošetřování pánevních zlomenin
M. Mašek, P. Mach, V. Ruber Brno
43.  Poranenie vagíny a rekta u dieťaťa
Ľ. Tomčovčík, L. Rosocha, M. Kitka Prešov, Košice
44.  Prečo denervovať muskulárny lalok?                 
M. Zábavníková, J. Švehlík, M. Antol Košice
45.  Small joint replacement after fractures of finger
I. Zazirnyi Kiev
46.  Odložená rekonštrukcia flexora malíčka - výsledky
J. Švehlík, K. Lacková, M. Zábavníková Košice
47.  Anatomická dvojkanálová rekonštrukcia predného skríženého väzu použitím dvoch autológnych B-PT-B štepov
P. Malinovský, Š. Durdík, A. Dostál, P. Šimko, T. Doležal, L. Kruželová Bratislava
48.  Naše skušenosti s V.A.C. terapii při využití traumatu u dětí a při sanaci postraum.osteomyelitídy
M. Budoš,  M. Guřan Zlín
49.  Vyhradená téma Košice

Odborný program sesterskej sekcie, Miestny úrad mestskej časti Košice IV – Južan
Odborný garant: MUDr. Oliver Tomáš
Štvrtok 23. septembra  2010 
10:30 – 12:30

Predsedníctvo: M. Haraksimová, I. Fabianová, A. Kellnerová

1.  Práca sestier na Klinike úrazovej  chirurgie
A. Kellnerová      Košice
2.  Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s diagnózou AIDS
A. Hrubá, J. Vrábeľová, M. Goblová    Košice
3.  Výskyt a prevencia AIDS
O. Raganová  Kráľovský Chlmec
4.  „Bolesť ako ošetrovateľský problém“
K. Kuchtová, K. Hnátová, R.Hrubovská  Košice
5.  Traumatologický pacient očami operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
A. Kačalová                   Košice
6.  Manažment práce sestry o pacienta s polytraumou
J. Vrábeľová          Košice
7.  Možnosti plastickej a rekonštrukčnej chirurgie pri liečbe poúrazových defektov kože  
M. Pančura     Košice
8.  Manažment práce operačnej sestry pri resekcii trachei
B. Franková, H. Liptáková Košice
9.  Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s poranením krčnej chrbtice
Ľ. Harčárová, Z. Breceljová  Prešov

Obed 12:30 – 13:30
 

Štvrtok 23. septembra  2010 
13:30 – 15:30

Predsedníctvo: I. Fabianová, J. Škapincová, D. Vargová

10.  Ošetrovateľská starostlivosť na Oddelení urgentného príjmu v traumatologicko- chirurgickom trakte
H. Schlágerová, M. Borovská      Košice
11.  Manažment ošetrovateľstva v hrudníkovej chirurgii
Z. Toplanská, I. Olšavská, I. Nagyová    Košice
12.  My sa veru nenudíme …
S. Pohorencová, J. Vrábeľová       Košice
13.  Prázdniny bez úrazov. Je to možné?
M. Ivanová         Košice
14.  VAC – novodobý pomocník pri liečbe poúrazových stavov
I. Pašiaková, M. Hrehová         Košice
15.  Liečebná výživa po úrazoch brušnej dutiny
G. Koščová     Košice
16.  Úloha sestry pri osteosyntéze krčka stehennej kosti Gama klincom
S. Sotáková, J. Olekšáková                Prešov
17.  Kvalita života pacienta s totálnou endoprotézou                                                                                 
J. Matiová         Košice


Generálny partner kongresu:
GlaxoSmithKline

Hlavný partner kongresu:
sanofi-aventis

Partneri kongresu:
Zimmer
Pfizer
Covidien
Baxter
Otto Bock Slovakia
HARTMANN-RICO
Synthes
B.Braun
Lima SK
Opti-Med-Pharm
Chirmax
Medin
Beznoska
Centrum ortopedickej protetiky
PANEP
GAS familia
Ing. Vladimír Balint

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 11 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001