Dnes je nedeľa 31. mája 2020. Sviatok má Petronela/Petrana zajtra má sviatok Žaneta .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow Zmena zákona o sťažnostiach
Zmena zákona o sťažnostiach Formátovať pre tlač

11 február 2010    

      Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 01. 02. 2010 bol zrušený zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a nahradil ho zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
     V novom zákone došlo k zásadným zmenám týkajúcich sa podávania, prijímania a prešetrovania sťažností. Zákon upravuje a presne špecifikuje pojem sťažnosť. Sťažnosť je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou, resp. nečinnosťou orgánov verejnej správy.  Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, čoho sa osoba domáha. Zákon upravil podávanie sťažností elektronickou poštou, resp. telexafom, kedy ju podávateľ musí potvrdiť vlastnoručným podpisom. Pre sťažovateľa, ktorý podáva sťažnosť v zastúpení žijúcej osoby, mu zákon ako nové nariaďuje, že musí ako zástupca doložiť úradne osvedčené splnomocnenie na zastupovanie. Orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako 5 rokov. Nový zákon predĺžil lehotu na vybavenie sťažností z 30 dní na 60 dní.

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 11 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001