Dnes je štvrtok 1. októbra 2020. Sviatok má Arnold zajtra má sviatok Levoslav .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Udialo sa... arrow UNLP Košice hostila celoslovenské stretnutie zástupcov denných psychiatrických stacionárov (DPS)
UNLP Košice hostila celoslovenské stretnutie zástupcov denných psychiatrických stacionárov (DPS) Formátovať pre tlač

15 december 2017    

Seminár sa v priestoroch Psychiatrickej kliniky na Rastislavovej 43 niesol v duchu témy „Terapeutické postupy v DPS- Jeseň2017.“ V odbornej diskusii a príspevkoch počas 8. ročníka tohto stretnutia sa účastníci zamerali najmä na budúcnosť DPS.

Image
Foto: Dionýz Kiss

 

Image
Foto: Dionýz Kiss


 Na stretnutí sa prezentovali výsledky práce jednotlivých stacionárov, vymieňali sa skúsenosti  v rámci workshopov a skúšali sa nové terapeutické postupy. S nostalgiou sa spomínalo na nadšenie,  ktoré sprevádzalo prácu terapeutov, ale aj demotivujúce problémy (najmä v oblasti ekonomického zakotvenia), s ktorými sa stretávajú všetky mimo zdravotnícke aktivity. „To potvrdzuje nutnosť hľadania nových zdrojov– či už zmien v inštitucionálnom zabezpečení (napr. väčšia účasť sociálneho sektora) alebo hľadaní spôsobov, ako znovu oživiť entuziazmus tých, ktorí sa na starostlivosti o duševne chorých podieľajú. Spomínané postrehy viedli k záveru, že v prípade komunitnej starostlivosti o psychicky chorých je nutné vytváranie multidisciplinárnych tímov integrovaných komunitnou štruktúrou služieb s prepojením na zdravotnícku starostlivosť,“ informovala primárka Psychiatrickej kliniky MUDr. Slávka Dubinská, MHA.


V súvislosti s tým sa účastníci oboznámili s obsahom  listu ministrovi zdravotníctva JUDr. Tomášovi Druckerovi  s výzvou či skôr prosbou o pomoc s nastavením podmienok pre stacionáre tak, aby fungovali aj naďalej. Pri súčasných platbách za miestodeň od zdravotných poisťovní je akýkoľvek- aj ten najskromnejší a najekonomickejší DPS podľa štatistík veľmi stratový To je podľa odborníkov aj hlavný dôvod, prečo sa nedarí napĺňať Reformu psychiatrickej starostlivosti (1991) a prečo stacionáre buď zanikajú, stávajú sa nefunkčné a prečo nové nevznikajú.

Image
Foto: Dionýz Kiss

V tejto dobe dynamicky sa meniacich nárokov sa denné centrá alebo ich nástupcovia v podobe komunitných projektov musia usilovať o to, aby:

- inšpirovali ľudí k sebadôvere a napĺňali energiou, pocitom nádeje a aktivizovali
- pobádali klientov k tomu, aby si okolo seba vytvárali sociálnu sieť tvorenú priateľmi a známymi
-  stimulovali ich k tomu, aby sa plne zúčastňovali na dianí v miestnej komunite
- nediskriminovali, neposudzovali, ale konali akceptujúco
- boli prístupné a atraktívne pre všetkých ľudí- pracujúcich, študentov, ľudí s trvalou invaliditou, no najmä tých z menšín- či už etnických, náboženských a taktiež aby boli prístupné pre tých, ktorí sa doposiaľ vyhýbali využívaniu takýchto služieb
- vytvárali príležitosti k rozvíjaniu zručností a daností a k osobnostnému rastu
- sústreďovali sa a stavali na tom, čo je v človeku zdravé, pozitívne pomáhali ľuďom zorientovať sa vo svojej situácii a vedeli ich správne nasmerovať – napr. poskytovaním potrebných informácií o iných centrách, možnostiach pomoci, ale aj o bežných každodenných záležitostiach, ako sú nákupy, upratovanie či voľno časové aktivity.
- A v neposlednom rade boli schopné rýchlo sa prispôsobiť

Image
Foto: Dionýz Kiss

Čo je to denný stacionár?

Denné stacionáre sú definované ako zaradenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá sa realizuje formou denného pobytu v trvaní 6 - 8 hodín. Pri zriaďovaní  sa uplatňuje regionálny princíp t.j. pre región 150 000 obyvateľov je to 30 denných miest a 1 špecializovaná ambulancia. Ich hlavným cieľom je dostupnosť a komplexná psychiatrická starostlivosť. Denné stacionáre pracujú samostatne, administratívne sú však prepojené na psychiatrické zariadenia. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 17 takýchto stacionárov, z toho 5 v Bratislave. Terapeutické kontinuum, ako základný princíp fungovania, je zabezpečený terapeutickým tímom. Predpokladá  sa tiež prepojenie s lôžkovými zaradeniami, s rehabilitačnými strediskami a s organizáciami pre príbuzných i pacientov. „Klienti v stacionári majú individualizovaný liečebný program. Pobyt klienta trvá niekoľko hodín denne, v priemere je to 4 - 12 týždňov. Sociálna rehabilitácia sa u klientov DPS dosahuje prostredníctvom komunitných sedení, individuálnej či skupinovej psychoterapie, práce v pracovných a umeleckých dielňach a sociálnym poradenstvom,“ dodáva primárka.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Komunitná liečba je systém terapie, podpory a pomoci, ktorý je po obsahovej a organizačnej stránke usporiadaný tak, aby bol schopný pomôcť ľuďom s vážnejším psychickým postihnutím žiť v podmienkach  bežného života čo najuspokojivejším spôsobom. V rámci sociálnej rehabilitácie ľudí s duševnou poruchou sa používajú aktivity ako je komunita, pracovné či umelecké dielne, sociálne poradenstvo, sociálna prevencia,  psychoterapia, rodinná sociálna terapia, fungovanie a práca v komunite, pracovná terapia, arteterapia, chránené bývanie, chránené zamestnávanie či osobná asistencia.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Aj napriek problémom, ktoré neobišli ani tento sektor, pripravená vianočná burza výrobkov klientov na záver spestrila celý program a naladila účastníkov stretnutia do pozitívnych emócií.

Image
Foto: Dionýz Kiss


Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 02 január 2018 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001