Dnes je pondelok 27. mája 2019. Sviatok má Iveta zajtra má sviatok Viliam .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Udialo sa... arrow Prof. Miroslav Mydlík vstúpil do "Dvorany slávy slovenskej medicíny"
Prof. Miroslav Mydlík vstúpil do "Dvorany slávy slovenskej medicíny" Formátovať pre tlač

02 február 2016    

Profesora MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc., výnimočného človeka a profesionála,
ktorý v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice pracoval od svojich promócií
až do dôchodkového veku, slávnostne uviedla Slovenská lekárska spoločnosť
do "Dvorany slávy slovenskej medicíny".

Prof. Mydlík je zároveň prvým profesorom v Košiciach, ktorý získal toto uznanie počas života.  

Image
Prof. Miroslav Mydlík (druhý sprava) s predstaviteľmi Slovenskej lekárskej spoločnosti krátko po udelení významného uznania. 

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
(* 21. 07. 1932)


Profesor Mydlík sa narodil v Košiciach. Po maturite na I. štátnom gymnáziu v Košiciach pokračoval v štúdiu na Lekárskej Fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde promoval r. 1957. Po promócii začal pracovať vo Fakultnej nemocnici KÚNZ v Košiciach, dva roky na Oddelení pre choroby infekčné a od r. 1959 až do odchodu do dôchodku 2003, na IV. internej klinike FN L. Pasteura. Jeho hlavným odborným zameraním sa stalo vnútorné lekárstvo a pododbor nefrológia, ktorej sa venoval celý svoj aktívny život.
Po úspešných atestáciach a vedeckých hodnostiach CSc. a DrSc na Lekárskej fakulte Univ. Karlovej v Prahe (r.1984) bol habilitovaný za docenta vnútorného lekárstva (r.1990).
Roku 1992 bol vymenovaný za univerzitného profesora pre vnútorné lekárstvo.

Najvýznamnejšie zásluhy profesora Mydlíka
Je jedným zo zakladateľov Nefrologickej sekcie Slovenskej internistickej spoločnosti; zakladateľ dialyzačného strediska na I. teraz IV. internej klinike UN L. Pasteura r. 1966;
v r. 1966-2003 zaviedol všetky druhy liečby nahradzujúce funkcie obličiek;
v r. 1977 uskutočnil prvú hemoperfúziu cez aktívne uhlie – prvú v Československu;
na jeho podnet bola v r. 1997 založená Nefrologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura – prvá na Slovensku.
Počas svojho aktívneho života pôsobil ako odborný assistent na LF UPJŠ, ako ordinár
a vedúci dialyzačného strediska na I. resp. IV. internej klinike, ako prednosta IV. internej kliniky (1992-1997) a Nefrologickej kliniky (1997-2003).
Zastával funkciu prorektora UPJŠ pre medzinárodné vzťahy (2004-2007), funkciu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre nefrológiu (1994-2007) a bol vedúcim Subkatedry nefrológie a dialýzy SPAM v Bratislave (1991-2003).
Okrem toho bol predsedom Spolku lekárov v Košiciach (1990-2002), počas ktorého zorganizoval 12 Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.
Od r. 1994 organizoval každoročne memoriál profesora MUDr. Františka Póra (t.j. 22-krát) a od r. 1995 vedecké pracovné schôdze pre všeobecných lekárov v Ruskove, okr. Košice-okolie (t.j. 21-krát).

Profesor Mydlík má bohatú prednášková činnosť (775) a počet publikácií bol viac ako 400 v domácich a zahraničných odborných časopisoch.
Je spoluautorom prvej slovenskej monografie z nefrológie: Dzúrik R., Šašinka M., Mydlík M., Kovács L., et al.: Nefrológia. Bratislava, Herba spol s r.o. 2004, 877 s. a bol editorom knihy:M. Mydlík, J. Vajó (eds.): História Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. 1. vyd. Univ. P. J. Šafárika v Košiciach, 2013, 470s.
V roku 2004 mu bol udelený čestný titul „ Emeritný profesor“ UPJŠ v Košiciach.
Je čestným členom Slovenskej a Českej lekárskej spoločnosti a čestným členom Slovenskej, Českej a Poľskej nefrologickej spoločnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti.

Je nositeľom mnohých vyznamenaní
Medaila americkej organizácie „National Kidney Foundation“ (r.1994)
Medaila „Sigillo Magno“ Univerzity v Bologni
„Zlatá oblička“ Slovenskej nefrologickej spoločnosti (r.2002)
Čestná cena akad. T.R. Niederlanda Slovenskej lekárskej spoločnosti (r.2009)
Zlatá medaila LF UPJŠ v Košiciach (r. 2008)
„Cena za celoživotný prínos pre lekárske a biologické vedy“ udelená radou Literárneho fondu SR (r.2014).

V súčasnosti pracuje ako ambulantný internista-nefrológ na IV. internej klinike UN L. Pasteura a ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ; prednáša poslucháčom LF, slovenským aj zahraničným. Okrem toho je členom redakčných rád odborných časopisov - 3 zahraničných a 1 domáceho; a je členom výboru Medzinárodnej spoločnosti pre históriu nefrológie.

Počas aktívneho života profesor Mydlík zorganizoval 10 medzinárodných nefrologických sympózií, veľký počet nefrologických kongresov a konferencií,  vačšinou s medzinárodnou účasťou.
Bol iniciátorom udelenia čestného titulu „Doctor Honoris Causa“ UPJŠ siedmim významným zahraničným nefrológom.
V roku 2001 inicioval a realizoval pamätník významnému pražskému nemeckému spisovateľovi Franzovi Kafkovi v Tatranských Matliaroch, vo Vysokých Tatrách
a zorganizoval 8 Medzinárodných medicínsko- literárnych sympózií v Tatranskej Lomnici, venované tomuto spisovateľovi.

Ďakovný list

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 26 február 2016 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001