Dnes je pondelok 25. mája 2020. Sviatok má Urban zajtra má sviatok Dušan .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow POZVÁNKA: I. medzinárodné vedecké sympózium odborníkov pracujúcich v psychiatrii
POZVÁNKA: I. medzinárodné vedecké sympózium odborníkov pracujúcich v psychiatrii Formátovať pre tlač

06 október 2015    

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii
Psychiatrické oddelenie UNLP Košice
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice I a Košice II
Slovenská lekárska komora

pozývajú všetkých zdravotníckych pracovníkov na

I. MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ SYMPÓZIUM ODBORNÍKOV
PRACUJÚCICH V PSYCHIATRII
XVII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH
V PSYCHIATRII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

„Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21. storočí.“

              Organizované pod záštitou primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,MPH

a riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
MUDr. Milana Maďara, MPH

8. - 9. októbra 2015
Historická radnica, Hlavná 59, Košice

Program na stiahnutie...

PROGRAM
08.10.2015 ( štvrtok)

Registrácia účastníkov  08:30 – 9:00
Otvorenie, príhovor  09:00 – 09:15

1. Blok prednášok 
Koordinátori: Pálová E., Samecová K., 
• Běhounek J.,(Praha):    Sonda do histórie psychiatrie
• Vahia Vihang (Bombay):  Art of listening
• Agius M. (Cambridge): Community Psychiatry
• Pálová E.,(Košice): 1.október – Európsky deň depresie (EDD)
• Rosenbergerová T.,(Košice):“Nočná enuréza u detí.“
• Beleš Ľ., (Košice):“Trendy v psychológii“
• Breznoščáková D., (Košice):“Vieme, čo je depresia?“
Diskusia

12:30 – 13:30  Obed

2. Blok prednášok 
Koordinátori: Hrindová T.,Dubovcová M.
• Petr T. (Praha):“Jak probíha reforma psychiatrické péče v ČR“
• Novotná B.(Praha):“Rola psychiatrických sestier v komunitnej starostlivosti – praktické skúsenosti“
• Hrindová T., Leczová D.,(Bratislava):“Špecializácia v psychiatrickom ošetrovateľstve – cesta k autonómnemu výkonu ošetrovateľskej praxe.“
• Kovaničová M., Samecová K.,  (Košice):“Vzdelávanie sestier v psychoterapii.“
• Janíková Z., (Liptovský Mikuláš,Lilly sympózium) „ Depotná liečba v rukách sestry.“
• Dubovcová M., Ondrejka I.,(Martin):“Komunitná starostlivosť v psychiatrii“
• Tunyi T.,( Maďarsko) :“ Vývoj a úroveň komunitnej starostlivosti v Maďarsku.“
•  Molnárová J., (Hronovce): „História  V4 v psychiatrickom ošetrovateľstve.“
Diskusia

Prestávka
• Voľby do výboru Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA

3. Blok prednášok 
Koordinátori: Labajová V., Uhláriková A.,
• Kosiňska B.,(Poľsko):“Špecifiká psychiatrickej starostlivosti v Poľsku“
• Matisová R.,Chrenová Z., Flešková D., Ondrejka I.,( Martin): „Psychologické aspekty prostredia v starostlivosti o psychiatrického pacienta“
• Gešková D., Hajdúková M.,(Predná Hora): „Asertivita ako nástroj komunikácie zdravotníckeho pracovníka.“
• Herczog K., Konkolyiová L.,( Hronovce): „Prínos práce sestry v psychoterapeutickom procese.“
• Nováková V., Molnárová J., (Hronovce): „Nácvik konštruktívneho jednania u drogovo závislých – konštruktívna hádka.“
• Holec E., Ciszmovska M., (Poľsko): „Vybrané právne aspekty prijatia pacientov do PL v Poľsku.“
• Urbánová E.,(Plešivec):„Rehabilitácia geronto- psychiatrických pacientov.“
• Panelová prezentácia
           Vlasačová S. (Košice)  „ OC komunita v obrazoch.“
Diskusia

PROGRAM
09.10.2015 ( piatok)

Registrácia účastníkov  08:00- 9:00

1. Blok prednášok   
Koordinátori: Prokšejová S.,Kožejová M.,
• Molnárová J.,(Hronovce):“Kam kráčaš psychiatrické ošetrovateľstvo v SR.“
• Vasiľková Z.,(Košice): „Komplexná  starostlivosť – téma stále nová.“
• Dubinská S., (Košice): „Aby naši pacienti žili zmysluplný život.“
• Pronajová M., Caliková L., Kašovská J.,(Sučany)  :“Príručka  ako objaviť cestu k abstinencii.“
• Uhláriková A., Sandtnerová J., (Pezinok):„Syndróm FOMO.“
• Kleinová D.,(Košice):“Sociálna rehabilitácia v praxi“
• Slížová A., Absolonová M.,(Veľké Zálužie) :“Dobrovoľníctvo  ako prejav psychosociálneho správania.“
Diskusia

11:30-13:00 Obed

2. Blok prednášok
Koordinátori: Samecová K., Hrindová T.
• Antczak, K., Zielińska A., (Poľsko)  : „Sociodemografické, klinické a psychometrické premenné u pacientov závislých od alkoholu.“
• Sováriová Soósová A.,( Košice):“Depresia ako determinanty kvality života seniorov.“
• Hrindová T.,( Bratislava):„Profesionálne sebavedomie sestry.“
      Posterová prezentácia:
• Štefková G., Zamboriová M., (Košice): „Sledovanie rizikového faktora životného štýlu v primárnej zdravotnej starostlivosti.“
• Raková J., (Košice) : „Komunitná starostlivosť v oblasti duševného zdravia z pohľadu
            sestier.“
Diskusia

16:00 – Záver

Vedecký výbor sympózia:                                                     Organizačný výbor:   
Doc. PhDr. Dimunová L., PhD.                                              Mgr.Dubovcová M., PhD.
Doc. MUDr.Dóci I., PhD.                                                          PhDr.Hrindová T., PhD.
Mgr. Dubovcová M, PhD.                                                         Mgr. Molnárová J.
PhDr. Hrindová T., PhD.                                                          PhDr. Samecová K.
prof. PhDr. Kilíková M., PhD.                                                   PhDr. Uhláriková A., MHA
Dr. Kosiňská B.                                                                         Doc. PhDr. Zamboriová M., PhD.
Mgr. Molnárová J.                                                         
MUDr. Pálová E., PhD.
Mgr. Petr T., PhD.
Mgr. Tuny T.
PhDr. Uhláriková A., MHA
Doc. PhDr. Zamboriová M., PhD.
Doc. PhDr. Wiczmandyová D.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pridelila tomuto podujatiu
14 kreditov. 

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 09 október 2015 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001