Dnes je utorok 16. októbra 2018. Sviatok má Vladimíra zajtra má sviatok Hedviga .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností

    


Domovská stránka arrow web arrow Udialo sa... arrow Kolektív Kliniky hematológie a onkohematológie získal Cenu primátora mesta Košice
Kolektív Kliniky hematológie a onkohematológie získal Cenu primátora mesta Košice Formátovať pre tlač

11 máj 2015    

Kolektív Kliniky hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) a UPJŠ LF získal Cenu primátora mesta v rámci osláv Dňa mesta Košice, ktorá sa udel'uje raz v roku, a to len trom kolektívom
za záslužnú činnost' v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta.
Klinika hematológie a onkohematológie získala verejné ocenenie a plaketu
pri príležitosti dosiahnutia 300. autológnej transplantácie krvotvorných buniek
v roku 2015. Cenu primátora mesta prevzal za kolektív kliniky jej primár
MUDr. Tomáš Gumán, PhD. v Historickej radnici.

Image

Klinika hematológie a onkohematológie (KHaOH) je najväčším pracoviskom pre liečbu leukémií na Slovensku a zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu primárnych ochorení krvotvorby pre pacientov celého východoslovenského regiónu. Centrum pre autológne transplantácie krvotvorných buniek si dlhé roky udržiava štatút Európskeho transplantačného centra.
Ako prví na Slovensku zrealizovali autológnu transplantáciu krvotvorných buniek pri neurologickom autoimúnnom ochorení sclerosis multiplex v spolupráci s Neurologickou klinikou, ako prví na Slovensku zaviedli čistenie autológneho štepu in vivo pomocou monoklónovej protilátky anti CD20 u malígnych lymfómov a v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou UNLP Košice zaviedli čistenie autológnych štepov kmeňových buniek in vitro technikou pozitívnej selekcie.

Klinika hematológie a onkohematológie (KHaOH) vznikla 1. septembra 1989 ako Oddelenie klinickej hematológie spolu s hematologickým laboratóriom. Od roku 1996 je pracovisko klinikou so súčasným názvom.
       KHaOH zabezpečuje na 22 lôžkach a v ambulanciách kompletnú diagnostiku a liečbu primárnych ochorení krvotvorby pre celý východoslovenský región. V prevažnej miere ide o hematologické malignity – Hodgkinove a Non Hodgkinove lymfómy, akútne a chronické leukémie, chronické myeloproliferatívne ochorenia a myelodysplázie a len malú časť tvoria neonkologické ochorenia - útlmy krvotvorby, autoimúnne ochorenia a poruchy zrážania krvi.
       Pracovisko zabezpečuje v spolupráci s inými akreditovanými laboratórnymi pracoviskami UNLP, predovšetkým Oddelením laboratórnej medicíny a Združenou tkanivovou bankou (ZTB), kompletnú diagnostiku: morfologické a cytochemické vyšetrenia kostnej drene, imunofenotypizáciu prietokovou cytometriou z kostnej drene, periférnej krvi a likvoru, histologické vyšetrenie kostnej drene a lymfatických uzlín, cytogenetické vyšetrenie vrátane molekulových vyšetrení, kultivácie kmeňovej bunky a stanovenie hemopoetických prekurzorov. Zároveň poskytuje lôžkovú aj ambulantnú chemoterapiu, hemoterapiu, imunosupresívnu vysokodávkovanú imunoterapiu, liečbu monoklónovými protilátkami, ako aj starostlivosť o chorých s poruchami zrážania krvi (trombofilné stavy, hemofílie) a iné nové, moderné spôsoby liečby.
       Od roku 1997 je KHaOH Centrom pre autológne transplantácie krvotvorných buniek, ktoré si  od roku 2006 udržiava štatút Európskeho transplantačného centra, spolupracuje aj s pracoviskami v Martine, Žiline, Trenčíne.
Do konca roku 2014 na tomto pracovisku zrealizovali 284 autológnych transplantácii krvotvorných buniek v súvislosti s onkohematologickými ochoreniami.
       1.9.2013 vzniklo na KHaOH pracovisko:“ Liečebných aferéz“ s liečebnou pôsobnosťou zastrešujúcou spádovú oblasť Košického a Prešovského kraja!
Poskytuje špecifickú liečebnú starostlivosť s presnou indikáciou výkonu pacientom s hematologickými, onkohematologickými, neurologickými, metabolickými ochoreniami.
Ide predovšetkým o erytrocytaferézy, separácie periférnych kmeňových buniek (PKB), leukaferézy, plazmaferézy ako súčasť liečebných režimov, ktoré v uvedenej spádovej oblasti neposkytuje žiadne pracovisko. Doposiaľ zrealizovali spolu takmer 170 výkonov.
Separácia periférnych kmeňových buniek/PKB/ je súčasťou autológneho transplantačného programu, ktorý sa rutinne realizuje na KHaOH a v spolupráci so ZTB umožňuje poskytnutie kompletnej zdravotnej starostlivosti pacientom s onkohematologickými ochoreniami: akútne leukémie, lymfómy a mnohopočetný myelóm. V budúcnosti plánujeme začatie aj alogénnych transplantácii PKB.
       Pracovisko liečebných aferéz na KHaOH situované na Triede SNP 1 výrazne pomohlo zlepšiť kvalitu života pacientom, umožnilo podstúpiť pacientom kauzálnu liečbu, zlepšilo  prežívanie pacientov a pomáha zlepšovať transplantačný program.
Kooperuje s interdisciplinárnymi odbormi v rámci Košického a Prešovského kraja na liečbe pacientov s indikáciou liečebných aferéz s možnosťou realizácie u ambulantných ako aj hospitalizovaných pacientov.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 14 máj 2015 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001