Dnes je streda 20. júna 2018. Sviatok má Valéria zajtra má sviatok Alojz .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Udialo sa... arrow UNLP Košice a UPJŠ v Košiciach podpísali významnú zmluvu o vzájomnej spolupráci na vedeckom výskume
UNLP Košice a UPJŠ v Košiciach podpísali významnú zmluvu o vzájomnej spolupráci na vedeckom výskume Formátovať pre tlač

24 apríl 2014    

Zástupcovia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) slávnostne podpísali významnú Zmluvu o partnerstve, spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci pri vykonávaní vedeckého výskumu.

UNLP Košice vlani po prvýkrát v histórii získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré jej na základe žiadosti podľa platných zákonov pridelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Zároveň je jednou z mála nemocníc, ktorá môže aj reálne napĺňať toto poslanie, ktorého základným predpokladom je dobrá ekonomická situácia našej nemocnice. Výskumná funkcia univerzitnej nemocnice sa pomaly začína napĺňať, a to nielen vďaka novozriadenému Oddeleniu pre výskum a vývoj, ale úspešná realizácia výskumných úloh by sa nezaobišla bez spolupráce s univerzitným partnerom - Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Výskum a inovácie sú prioritou vlády Slovenskej republiky. Tento strategický cieľ však nevznikal iba kvôli prispôsobovaniu sa Slovenska svetovým trendom, ale hlavne z dôvodov vytvorenia skutočne reálnych predpokladov pre prosperujúci rozvoj spoločnosti ako celku. Výskum a inovácie sú s moderným vzdelávaním kľúčové pre skutočné potreby hospodárstva a zdravotníctva. Slovensko je krajina odkázaná na zabezpečenie svojej prosperity výlučne prostredníctvom cieleného rozvoja vzdelanosti a inovácií. Podpisom tejto zmluvy uzatvorila UNLP spoločne s UPJŠ nový rámec spolupráce v oblasti výskumu a inovácií. Zmluva vytvára priestor pre spoločný výskum a rozvoj s využívaním domácich a zahraničných zdrojov. Spoločne s vedením UPJŠ kladieme základy pre obojstranne prospešnú spoluprácu pre zabezpečenie modernizácie v oblasti medicínskeho výskumu a následne zdravotníctva pre prospech našich pacientov.
„Verím, že výskum a vzdelávanie podľa potrieb a požiadaviek praxe sú tým správnym smerom, ktorý nám v minulosti chýbal. Mám nádej, že sa to zmení a že naši lekári sa stanú súčasťou moderného výskumu spoločne s univerzitou. Sme otvorení pre ďalšie konkrétne projekty, kde pacient bude stredobodom záujmu,“ povedal riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ladislav Rosocha, MPH. Následne poďakoval rektorovi UPJŠ v Košiciach za ochotu spolupracovať s UNLP na vytvorení základov pre nový typ spolupráce vo vede a výskume a v závere dodal: „Bude už len na našich lekároch, výskumných pracovníkoch a vysokoškolských učiteľoch aby naplnili tento zmluvný rámec, ktorý sme dnes verejne potvrdili.“

Image

„Zamestnanci UPJŠ v Košiciach publikujú ročne približne desatinu všetkých medzinárodnými databázami sledovaných publikácií spomedzi všetkých slovenských univerzít a SAV. Naša univerzita patrí na základe svojej publikačnej aktivity v oblasti najprestížnejších publikácií do skupiny štyroch najlepších v SR. Na jej výskumný charakter poukazuje aj úspešnosť v počte realizovaných vedeckých projektov a zapojenie sa do budovania vedeckých parkov ako sú ‚MediPark, Košice‘ a TECHNICOM, či výskumného centra PROMATECH. Podpísanie súčasnej zmluvy svedčí o spoločnom koordinovanom postupe pri úspešnom uchádzaní sa o projekty v rámci operačného programu „Výskum a inovácie“, čo môže založiť nový trend moderného medicínskeho výskumu realizovaného medzirezortne medzi univerzitou a univerzitnou nemocnicou. Tým by sa podarilo naplniť vládou schválený program  inteligentných špecializácií SR pod názvom RIS3. Bez účasti zdravotníckeho zariadenia na aplikácii inovácií do liečebno-preventívneho procesu si skutočný aplikovaný výskum v medicíne ani neviem predstaviť,“ konštatoval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., ktorého teší podpis dohody o spoločnom výskume a rozvoji v oblasti medicínskeho výskumu s UNLP Košice, ktorá je prirodzeným partnerom UPJŠ v Košiciach.

Napĺňanie predmetu podpísanej zmluvy prinesie zvýšenú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a spoločne realizovaného klinického a experimentálneho výskumu a využívania poznatkov vedy a výskumu v nadväznosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Obe zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe pri získavaní, realizácii a udržateľnosti vedecko-výskumných a iných rozvojových projektov. Obe inštitúcie pripisujú novej zmluve veľký význam z hľadiska budúcej spolupráce.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 29 apríl 2014 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001