COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je sobota 23. januára 2021. Sviatok má Miloš zajtra má sviatok Timotej .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow Posledná rozlúčka s prof. MUDr. Emilom Matejíčkom, DrSc.
Posledná rozlúčka s prof. MUDr. Emilom Matejíčkom, DrSc. Formátovať pre tlač

04 apríl 2013    

Vo veku 93 rokov nás navždy opustil uznávaný chirurg prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc., čestný člen viacerých chirurgických spoločností vo svete.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 5. apríla 2013 o 11:00 hod.
v obradnej sieni Krematória v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!

ŽIVOTOPIS:
Prof. Emil Matejíček, DrSc. Dr.h.c.
 sa narodil 5. 1. 1920 v Púchove. Gymnázium absolvoval v Trenčíne a Lekársku fakultu na UK v Bratislave a Karlovej univerzite v Prahe. Po skončení štúdia nastúpil na chirurgickú kliniku v Košiciach, ktorej bol verný až do ukončenia aktívnej činnosti. Tu prešiel všetkými funkciami, od sekundárneho lekára, cez klinického asistenta a po ukončení ašpirantúry v roku 1956 od 1. 9. 1956 pôsobil vo funkcii docenta. Za profesora bol vymenovaný 1. 11. 1963. Počas ašpirantúry sa okrem všeobecnej chirurgie školil aj v hrudníkovej a kardiovaskulárnej chirurgii.
Stážoval na chirurgických klinikách v Hradci Králové, Olomouci. Navštívil viaceré pracoviská v Moskve, Londýne, Edinburgu, ako aj pracovisko profesora Dubosta v Paríži. Na chirurgickej klinike v Košiciach založil oddelenie experimentálnej chirurgie a rozvinul výskumnú činnosť zameranú na problémy temporérnej ischémie, kardiovaskulárnej chirurgie a transplantácie orgánov. Ako prvý v ČSR v roku 1954 vykonal intratorakálnu transplantáciu srdca a pľúc v experimente. Výsledky osemročnej experimentálnej činnosti zhrnul do dvojzväzkového diela „Revaskularizácia myokardu“. Táto práca sa stala podkladom doktorskej dizertačnej práce, ktorú obhájil ako prvý z lekárov na Slovensku v roku 1960.
Jeho široký vedecký záber dokumentuje 347 prác uverejnených v domácich i zahraničných časopisoch a prednesených na domácich a zahraničných podujatiach. Významná časť sa zaoberá chorobami kardiovaskulárneho systému.
V roku 1967 sa stal členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied (SAV), v roku 1971 členom korešpondentom Československej akadémie vied, v roku 1980 akademikom SAV. Od roku 1961 bol členom výboru chirurgickej spoločnosti, od roku 1977 do roku 1989 predsedom výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti. 
V  rokoch 1964-1969 bol rektorom UPJŠ v Košiciach.
Jeho zásluhy na rozvoji zdravotníctva na Slovensku sú nevyčísliteľné. Potreba realizácie
a urýchlenia výstavby komplexu Fakultnej nemocnice a Lekárskej fakulty v Košiciach, bola hlavným motívom pri rozhodovaní prijať kreslo ministra zdravotníctva vlády SR, ktoré zastával od 8. 12. 1971 do 15. 6. 1985.
Počas pôsobenia v kresle ministra, boli uvedené do prevádzky mnohé zdravotnícke komplexy, farmaceutické firmy, kúpeľné a rehabilitačné zariadenia.
Popri plnení rôznych povinností nezabúdal ani na výchovu vedeckých a pedagogických pracovníkov. Vychoval 14 kandidátov vied, 3 doktorov vied, 9 docentov a 5 profesorov chirurgie. Aktívne sa pričinil o vytvorenie Neurochirurgickej kliniky, Kliniky detskej chirurgie (terajšej II. chirurgickej kliniky), Kliniky úrazovej chirurgie, ako aj Kliniky plastickej chirurgie v Košiciach.
Založil tradíciu Jesseniových dní v Košiciach. Prvý Jesseniov deň sa uskutočnil v roku 1967 pri príležitosti 400-tého výročia narodenia tohto slovenského génia, filozofa, anatóma a chirurga. V poslednom období svojej aktívnej činnosti sa pričinil o zriadenie Transplantačného centra v Košiciach a sám uskutočnil prvé úspešné transplantácie obličiek.
Jubilantova vedecká a odborná činnosť bola ocenená mnohými vyznamenaniami, z ktorých bolo 56 univerzitných, fakultných, vedeckých inštitúcií a pracovísk domácich a zahraničných univerzít. Za dlhoročnú prácu v chirurg. spoločnosti mu bolo udelené čestné členstvo Československej chirurgickej spoločnosti, Československého lekárskeho spolku, Chirurgickej spoločnosti NDR, Maďarska, Bulharska, Kuby, Zakarpatských chirurgov a ZSSR.
V roku 1978 mu univerzita v Krakove udelila titul „doctor honoris causa“. Za príkladnú, obetavú odbornú činnosť mu prezident SR udelil Pribinov kríž II. stupňa.
               
Koľko vytvorených hodnôt sa skrýva v duchovnom zázemí uvedených viet a pritom ide o životný beh, ktorý bol naplnený obdivuhodne náročnou obetavou prácou pre rozvoj lekárskej, najmä chirurgickej vedy a verejného zdravotníctva. Prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc., v 70-tom roku života zanechal aktívnu chirurgickú činnosť. 
Jeho úvahy a klinické pozorovania ostali vždy aktuálne, podnetné a pôvodné. Svojich žiakov naučil jemnej operačnej technike s atribútom dobrého chirurga: byť úzkostlivý, ale nebáť sa, postupovať energicky, ale príliš neriskovať, operovať chladnokrvne, ale vždy opatrne. To, čo sa naučil od svojho učiteľa, prof. Kňazovického, ešte viac zveľadil a snažil sa odovzdať svojim žiakom a tak vytvoriť „košickú chirurgickú školu“.

Image

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 18 apríl 2013 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001