COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je sobota 16. januára 2021. Sviatok má Kristína zajtra má sviatok Nataša .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Univerzitná nemocnica L. Pasteura a maďarskí partneri si pomáhajú telekomunikačnými prenosmi
Univerzitná nemocnica L. Pasteura a maďarskí partneri si pomáhajú telekomunikačnými prenosmi Formátovať pre tlač

21 marec 2013    

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v spolupráci s maďarskými nemocnicami úspešne realizuje projekt: „Vytvorenie telerádiologického a telekonzultačného systému v oblasti Miskolc a Košice“. Projekt je súčasťou operačného programu Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013.

         Najdrahšou položkou projektu bolo obstaranie vysokorýchlostného PACSu. „Ide o digitálny elektronický systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve. Pričom pod komunikáciou rozumieme prenos po miestnej alebo vzdialenej sieti i sprístupnenie a zobrazenie digitálnych snímok ako obrázkov na vhodnom zobrazovacom zariadení. Zavedenie PACS-u má prínosy v liečebno-preventívnej, ako aj v ekonomickej oblasti a umožňuje oveľa rýchlejšiu a lepšiu diagnostiku. Odbúraním potreby skladovania a distribúcie klasického filmového materiálu sa zároveň zníži administratívna náročnosť na zdravotnícky personál a zlepší sa dostupnosť k zdravotnej dokumentácii. PACS zakúpený v rámci projektu HUSK je nainštalovaný, plne funkčný a slúži potrebám nemocnice. Prenos záznamov medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti je chránený šifrovaním, takže údaje pacientov sú chránené voči zneužitiu alebo pozmeňovaniu neautorizovanou osobou,“ vysvetlil projektový manažér  Ing. Branislav Ropek, MPH, námestník riaditeľa pre technicko-prevádzkový úsek.
         Telemedicína na oboch stranách hranice pomáha vytvárať spoločnú oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov projekt poskytuje adekvátnejšiu starostlivosť, zníženie cestovných nákladov a skrátenie času diagnostikovania. Lekárom umožňuje rýchlejšiu vzájomnú konzultáciu na diaľku, čím získajú čas na záchranu života. Hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH: „Na našich zjazdovkách sa lyžuje mnoho maďarských lyžiarov. Naopak, maďarské kúpaliská sú plné Slovákov. Je preto dôležité mať prístup k starším diagnózam, snímkam a liečbe ošetrovaného pacienta z druhej strany hranice. Na základe týchto informácií vieme pacienta vhodnejšie ošetriť a až potom zabezpečiť jeho presun do „domovskej“ nemocnice. Postupne sa vytvoria spoločné spádové oblasti, znížia sa bariéry pri prístupe k zdravotnej starostlivosti a posilnia sa cezhraničné partnerstvá.“ 
Pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve projekt poskytuje možnosť odbornej spolupráce, výmenu skúseností, lepšie organizovanie starostlivosti a lepšie  využitie zariadení. „Konzultácie „on line“  napomáhajú zdieľaniu vedomostí a vzájomnej výmene nahromadených skúsenosti medzi odborníkmi najmä v oblasti urgentnej medicíny,“ doplnil riaditeľ.
  
Projekt prebieha v úzkej odbornej spolupráci partnerov v oblasti medicíny a informatiky. Na príprave projektu spolupracujú: Fakultná nemocnica Borsod-Abaúj-Zemplén v Miškolci, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Spoločná Alžbetina Nemocnica v Sátoraljaújhely a Nemocnica Almási Balogh Pála v Ózde. Prví dvaja sú hlavnými partnermi, sú to inštitúcie so širokým odborným záberom, čo im umožní zastávať úlohu telemedicínskeho a telekonzultačného centra. 
 
Do projektu vstupovala, ako jeden z partnerov, i Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Tá však z rozbehnutého projektu v lete minulého roku odstúpila. Aj napriek problémom, ktoré spôsobilo toto odstúpenie, projekt napreduje a plní svoje základné ciele. Financie a úlohy, ktoré patrili pôvodne UPJŠ, si rozdelili medzi seba ostatní projektoví partneri.

Okrem zmien, ktoré nastali v prerozdelení financií medzi projektových partnerov, predĺžil sa aj čas realizácie projektu o ďalšie štyri mesiace. Realizujú sa pravidelné telekonferenčné stretnutia, na ktorých lekári z oboch strán hraníc konzultujú zaujímavé prípady hlavne z oblasti neurológie.  Preposielanie anonymizovaných dát pomocou PACSu funguje bez problémov, čo umožňuje nielen komunikáciu „on line“, ale i „on time“. Pri problematických prípadoch je možné konzultovať stav pacienta priamo, bez prevozu, bez časových zdržaní.

 Celkový rozpočet projektu je 387  730, 48 € z toho pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice je určených 133 084, 50 €. Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom a vlastnými zdrojmi prijímateľov.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 21 marec 2013 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001