Dnes je sobota 30. mája 2020. Sviatok má Ferdinand zajtra má sviatok Petronela/Petrana .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Dnes bol slávnostne položený základný kameň nového pavilónu urgentného príjmu UNLP Košice
Dnes bol slávnostne položený základný kameň nového pavilónu urgentného príjmu UNLP Košice Formátovať pre tlač

06 február 2012    

      Dnes predpoludním sa uskutočnilo v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Rastislavovej 43 položenie základného kameňa nového pavilónu urgentného traumatologického a internistického príjmu s operačnými sálami, modernými laboratóriami a pristávacou plochou pre vrtuľník, ktorého sa zúčastnil minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik. Základný kameň novej budovy poklepal spolu s riaditeľom Tomášom Sieberom a následne ho požehnal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.
      „Univerzitná nemocnica reagovala  pred dvoma rokmi na výzvu ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s čerpaním prostriedkov z Operačného programu Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných nemocníc a ministerstvo schválilo jej žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 26,5 milióna EUR. Napriek tomu, že bola realizácia stavby kvôli zlým cenovým kalkuláciám ohrozená, podarilo sa nám napokon v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva nájsť prijateľnú alternatívu a o niekoľko dní sa začnú výkopové práce. Nový pavilón by mal byť postavaný v horizonte dvoch rokov a bude veľkým prínosom pre pacientov z celého regiónu, ktorí budú potrebovať ošetrenie našej klinike úrazovej chirurgie, oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a centrálnom prijímacom oddelení. Jeho súčasťou bude moderný traumatologický a internistický príjem, lôžková časť, štyri superaspetické operačné sály a pristávacia plocha pre vrtuľník. Poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti sa tým zefektívni a sústredí na jedno miesto, pričom budova bude spĺňať prísne bezpečnostné, energetické i hygienické kritériá,“ konštatoval pri príležitosti položenia základného kameňa nového pavilónu riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Tomáš Sieber.

Image
Foto: Dionýz Kiss

      Pôvodný projekt, ktorý počítal s výstavbou siedmich poschodí (jedného podzemného a šesť nadzemných), sa ukázal nereálny a bolo nutné ho prehodnotiť, keďže čiastka vyčlenená z Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu uvedeného projektu by nepokryla všetky stavebné práce. Výsledný projekt počíta so šiestimi poschodiami, z ktorých bude jedno podzemné. 
      „Modernizácia našich zariadení je vždy dobrou správou pre pacientov aj pre zdravotníckych pracovníkov! A je tomu tak aj dnes v Košiciach – pri položení základného kameňa výstavby moderného pavilónu urgentného traumatologického a internistického príjmu s operačnými sálami. Je to opäť krôčik k tomu, aby naši pacienti dostávali kvalitnejšiu a rýchlejšiu medicínsku pomoc a zdravotnícki pracovníci získali oveľa lepšie podmienky na profesionálny výkon. Dnešný slávnostný akt je určite motiváciou pre ďalšie zdravotnícke zariadenia, povzbudením pre pacientov a výzvou k napĺňaniu nových cieľov pre nás všetkých,“ uviedol pri slávnostnom akte minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. 
      „Vždy nás musí tešiť, keď sa robí niečo pozitívne v prospech človeka, zvlášť pokiaľ ide o našich chorých. Lepšia, kvalitnejšia a dostupná zdravotná starostlivosť má byť prioritou každej spoločnosti. K ľudskému odhodlaniu sprevádzanému správnym rozhodnutím a podporou zainteresovaných vybudovať nové zdravotnícke zariadenie ochotne pridávam prosby, aby jeho výstavba bola denne sprevádzaná Božím požehnaním,“ povedal Mons. Bernard Bober.

 

Vizualizácia nového pavilónu:

Image

      Výstavba nového pavilónu umožní vznik urgentného príjmu a operačných sál na úrovni 21. storočia a bude predstavovať výrazný kvalitatívny posun v poskytovaní urgentnej starostlivosti a úrazovej chirurgie. Momentálne je Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice spolu so svojim urgentným traumatologickým príjmom situovaná v pavilóne na Rastislavovej ulici, ktorý predstavuje takmer 90-ročnú historickú a pamiatkovo chránenú budovu, čo neumožňuje jej priestorové variácie ani rozširovanie. V novej budove získa klinika vhodné priestory na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti  nielen v ambulantnej, ale i lôžkovej časti a na operačnom trakte. 
      V podzemnom poschodí nového pavilónu sa budú nachádzať šatne, strojovne vzduchotechniky, tepla, chladenia a pary, sklady, archív a technické miestnosti. Na prvom nadzemnom poschodí bude situovaný urgentný traumatologický príjem, röntgenové, sonografické a CT pracovisko, traumatologické ambulancie s troma expektačnými lôžkami, zákroková miestnosť a interné ambulancie s troma expektačnými lôžkami. Toto podlažie a  suterén budú prepojené so susedným chirurgickým pavilónom. Na druhom a treťom poschodí bude situovaná lôžková časť Kliniky úrazovej chirurgie so 100 lôžkami, z ktorých 10 bude vyčlenených pre jednotku intenzívnej starostlivosti, štvrté poschodie je určené pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny so 14 lôžkami a na piatom sa bude nachádzať operačný trakt so štyrmi superaseptickými sálami. Nad ním budú strojovne vzduchotechniky a na streche moderná pristávacia plocha pre helikoptéry. Stavebné práce začnú ešte tento mesiac a ich ukončenie je naplánované na február 2014. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť PKB invest a Metrostav a.s. 
      Budova bude postavená podľa najnovších noriem a bude spĺňať najprísnejšie kritéria z hľadiska energetickej hospodárnosti a čistoty prostredia. Použitý obvodový plášť a fasádne elementy zabezpečia dokonalú vzduchotesnosť a vodotesnosť fasádneho systému. Konštrukcie okien budú zhotovené zo 6-komorových plastových rámových profilov zasklených izolačným trojsklom a slnečné strany budú doplnené pasívnym tieniacim systémom eliminujúcim prehrievanie v letnom období. Budova bude vybavená kvalitným vzduchotechnickým a klimatizačným zariadením, ktoré zabezpečí kvalitu prostredia z hľadiska čistoty vzduchu, teploty a intenzity výmeny vzduchu podľa stanovených hodnôt pre jednotlivé priestory budovy. Na osvetlenie jednotlivých priestorov sú navrhnuté úsporné žiarivkové svietidlá a je navrhnuté prostredníctvom snímačov denného osvetlenia a senzorov tak, aby maximálne znížilo spotrebu elektrickej energie na osvetlenie budovy.

 F O T O G A L É R I A :

 Image

 Image

 Image

Image

Image

Image

Image

      Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice má v súčasnosti 1356 lôžok a 3677 zamestnancov. Má dve prevádzky – na Rastislavovej 43 a Triede SNP 1 a jej pracoviská tvoria centrá, ústavy, kliniky, oddelenia a ambulantné pracoviská. Je druhou najväčšou slovenskou nemocnicou a poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť nielen pre pacientov z Košického kraja, ale v špecifických odboroch pre celý východoslovenský región.
      V roku 2011 bolo v UNLP Košice prijatých 47 391 pacientov a zrealizovaných 747 770 ambulantných a konziliárnych vyšetrení. Počet „svalzových“ výkonov predstavoval bezmála 4 282 268. UNLP Košice je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva  podľa noriem  ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. 
 

      Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice a LF UPJŠ vznikla v roku 1986 z pôvodného oddelenia úrazovej chirurgie založeného v roku 1955 a v súčasnosti poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť na 90 lôžkach. Má päť oddelení (ženské urgentné oddelenie, mužské urgentné oddelenie, oddelenie elektívnych výkonov a úrazov detí, spinálnu jednotku a septické oddelenie) a 4 ambulancie. Pracovisko je v súčasnosti situované v II. pavilóne v areáli na Rastislavovej 43 a poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre pacientov s poúrazovými stavmi predovšetkým z Košíc a okolia, ale aj iných regiónov Slovenska, pokiaľ ich nie je možné ošetriť na nižších pracoviskách. Pracovisko vykonáva niektoré typy operácií, ktoré možno pokladať za nadštandardné, ako sú niektoré osteosyntézy, spinálne poranenia a niektoré endoprotézy. V roku 1990 získala Klinika úrazovej chirurgie pri príležitosti 35. výročia jej založenia Cenu mesta Košice za vývoj a zavedenie nových liečebných postupov a za dobré liečebné výsledky. Na pracovisku bolo v roku 2011 hospitalizovaných 3615 pacientov. Ambulantne jej pracovníci vyšetrili 36 458 a konziliárne ďalších 1 515 pacientov.

    Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice vzniklo v roku 1965 ako anestéziologicko-resuscitačné oddelenie. Je situované v II. pavilóne v areáli na Rastislavovej 43 a zabezpečuje anestéziologické služby pre všetky chirurgické odbory univerzitnej nemocnice a má k dispozícii 11 lôžok. Zaoberá dvoma činnosťami - anestéziológiou (znecitlivenie a uspávanie pacientov počas operácie a počas bolestivých a nepríjemných výkonov) a liečbou kriticky chorých pacientov, čo predstavuje komplexnú starostlivosťou o pacientov v kritickom stave (ktorým zlyháva jeden alebo aj viac životne dôležitých orgánov, napríklad centrálny nervový systém, pľúca, srdce a krvný obeh, obličky, pečeň, či vnútorné prostredie). Intenzívnu starostlivosť zabezpečuje oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny na 10 lôžkach a vlani prijalo 174 pacientov, z ktorých prevažnú väčšinu (cca 80 percent) tvorili s ťažkými mozgovo-lebečnými poškodeniami a mnohopočetnými zraneniami. Pracovníci oddelenia zrealizovali v uplynulom roku 2444 predoperačných a 3 783 konziliárnych vyšetrení a podali cca 12 000 anestézií.

      Centrálne prijímacie oddelenie UNLP Košice zahájilo svoju činnosť ako samostatné pracovisko v máji 1996, pričom úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami a klinikami. Má štyri ambulancie zahŕňajúce odbory interného lekárstva, chirurgie, neurológie  gynekológie a pôrodníctva. Pracovisko je situované v priestoroch na VI. pavilóne na Rastislavovej 43  poskytuje pacientom neodkladnú lekársku pomoc, predoperačné vyšetrenia, monitoring tlakovým holterom a interné vyšetrenia pre samoplatcov (napr. na žiadosť zahraničných klientov či žiadosť polície), EEG vyšetrenia a USG vyšetrenia. Centrálnym prijímacím oddelením UNLP Košice prešlo v r. 2011 celkovo 14 593 pacientov a ďalších 2 892 pacientov vyšetrili jeho pracovníci konziliárne.

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 07 február 2012 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001