Dnes je sobota 30. mája 2020. Sviatok má Ferdinand zajtra má sviatok Petronela/Petrana .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow I. interná klinika diagnostikuje zriedkavý nádor nadobličiek, ktorý spôsobuje vysoký krvný tlak
I. interná klinika diagnostikuje zriedkavý nádor nadobličiek, ktorý spôsobuje vysoký krvný tlak Formátovať pre tlač

15 november 2011    

       Záchvaty vysokého krvného tlaku (hypertenzie), búšenie srdca, zvýšená pulzová frekvencia, bolesti hlavy, brnenie v končatinách, potenie, náhle zblednutie tváre, chudnutie, nevoľnosť a úzkosť môžu byť indikátorom zriedkavého nádoru nadobličiek,  ktorý sa nazýva FEOCHROMOCYTÓM. Jeho diagnostika patrí do rúk endokrinológa a čím skôr sa ochorenie zistí, tým je väčší predpoklad na to, aby po úspešnej operácii došlo k úplnému vyliečeniu vysokého krvného tlaku. Na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ evidujú niekoľko desiatok pacientov s týmto zdravotným problémom, ktorí boli diagnostikovaní v posledných rokoch. Ich liečbe sa venuje vo východoslovenskom regióne I. interná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ pod vedením prednostky prof. MUDr. Ivice Lazúrovej, CSc., ktorá je spoluautorkou odbornej publikácie venovanej tejto téme s názvom „Endokrinne aktívne nádory nadobličiek“.
   
   „Feochromocytóm je zriedkavý nádor vychádzajúci z drene nadobličiek, ktorý produkuje obvykle veľké množstvo katecholamínov (hormón adrenalín a noradrenalín) a tým vedie k závažnému zvýšeniu krvného tlaku. Okrem drene nadobličiek môže vychádzať aj z ganglií uložených  brušnej alebo hrudnej dutine a vtedy sa označuje ako paraganglióm. Aj keď sa vyskytuje veľmi zriedkavo, svojimi následkami môže ohroziť pacienta na živote. Vyskytuje sa asi u 1% ľudí s vysokým krvným tlakom, niekedy môže byť dedičný a zriedkavo môže byť aj zhubný,“ hovorí prednostka I. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., podľa ktorej je toto ochorenie potrebné hľadať medzi pacientmi s vysokým krvným tlakom, predovšetkým so závažným zvýšením krvného tlaku, u všetkých mladých osôb s vysokým tlakom a u príbuzných pacientov, ktorí majú alebo mali feochromocytóm alebo niektoré ďalšie endokrinné nádory.

Image 

      „Okrem vysokého tlaku krvi pacienti nemusia mať žiadne iné príznaky, avšak pri náhlom vyplavení hormónov sa u nich môže vyskytnúť náhla bolesť hlavy, zrýchlený pulz, potenie a vtedy je pacient ohrozený aj vznikom závažnej poruchy srdcového rytmu alebo mozgovou príhodou, prípadne infarktom myokardu. Zriedkavejšie sa môžu vyskytnúť zvýšené teploty, chudnutie, zápcha a nevysvetliteľné potenie. Liečba nádoru je výlučne chirurgická, avšak dôležitá je príprava pred operáciou, ktorá si vyžaduje špecifickú liečbu vysokého tlaku. Bez tejto liečby by bol operačný výkon veľmi rizikový. Pri liečbe je nevyhnutná úzka spolupráca internistu-endokrinológa, anesteziológa a chirurga, pričom všetci by mali mať skúsenosti s diagnostikou a liečbou tohto ochorenia,“ vysvetľuje prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

      Diagnostika spočíva v laboratórnom stanovení metabolitov katecholamínov, ktoré sú produkované v nádore a označujú sa ako metanefríny. V Slovenskej Republike je niekoľko laboratórií, ktoré tieto hormóny vyšetrujú. Ak sa nájde pri vyšetrení ich vysoká hladina, potom nasledujú zobrazovacie vyšetrenia, ktorých úlohou je nájsť príslušný tumor.

      I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ  poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu mnohých endokrinných ochorení a je centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek, vrátane feochromocytómu. 

     „Naša klinika má rozvinutú výbornú spoluprácu s Národným inštitútom zdravia (NIH) V Bethesde, USA, ktorý vedie prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc. V rámci tejto spolupráce boli v tomto inštitúte hospitalizovaní 4 pacienti s feochromocytómom zo Slovenska, pričom náklady na hospitalizáciu aj liečbu boli kompletne hradené NIH. V rámci spolupráce tiež pracovisko NIH poskytuje cestovné granty pre študentov Lekárskej fakulty UPJŠ za účelom vedecko-výskumnej stáže a vykonáva genetické vyšetrenia na zistenie dedičnosti tohto ochorenia.  Zavŕšením tejto spolupráce bola naša spoločná kniha (prof. Pacáka a prof. Lazúrovej, pozn.) publikovaná v tomto roku vo vydavateľstve Galén,“ poznamenáva prednostka I. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ.


Čo je feochromocytóm?
◦ pomerne vzácny nádor nadobličiek alebo podobných špecializovaných buniek
  mimo nadobličky
◦ približne 90 % feochromocytómov je lokalizovaných v nadobličkách
◦ asi  10% z feochromocytómov predstavujú malígne nádory
◦ môže vyskytnúť u osôb ktoréhokoľvek veku, pričom vrchol výskytu je medzi
  30-50 rokom života, no asi 10 percent pacientov tvoria deti

Typické príznaky feochromocytómu:
◦ záchvaty vysokého krvného tlaku - hypertenzie
◦ bolesti hlavy
◦ potenie
◦ búšenie srdca, zvýšená pulzová frekvencia, zväčšené srdce
◦ náhle zblednutie tváre, zriedkavo sčervenanie tváre, hrudníka
◦ psychické poruchy
◦ porucha regulácie metabolizmu glukózy
◦ chudnutie

Diagnostika:
 Diagnózu určíme na základe anamnézy, klinických príznakov a vyšetrenia, merania tlaku,
 vyšetrenie moča – zvýšená hladina katecholamínov (adrenalín, noradrenalín, dopamín),
 vyšetrenie krvi - vyššia hladina katecholamínov, CT a MR vyšetrenie nadobličiek

Liečba
◦ chirurgické odstránenie nádoru v súčinnosti s liečbou vysokého krvného tlaku
◦ pokiaľ sa nádor neodstráni, symptómy sa môžu zhoršovať s rastom tumoru a zvýšený
  krvný tlak zapríčinený týmto nádorom môže poškodiť ďalšie orgány, predovšetkým srdce
  a obličky, pričom u pacienta sa zvyšuje riziko srdcového alebo mozgového infarktu


      I. interná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ
      V roku 1983 sa presťahovala I. a  II. interná klinika Univerzitnej nemocnice v Košiciach a LF UPJŠ z Rastislavovej ulice 43 do novej budovy FNsP Trieda SNP 1. V januári 2003 došlo k zlúčeniu I. a II. internej kliniky a novovzniknuté pracovisko dostalo názov I. interná klinika. Patrí medzi najväčšie pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice – v súčasnosti má 60 lôžok a poskytuje základnú liečebno-preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v  3 pododboroch: gastroenterológia a hepatológia, endokrinológia a metabolizmus a  reumatológia. 
      Endokrinológia a metabolizmus: Klinika  poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu endokrinných ochorení a je centrom pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek. V diabetológii sa špecializuje hlavne na liečbu cukrovky (diabetes mellitus) I. typu a je centrom pre liečbu diabetikov inzulínovými pumpami. 
      Gastroenterológia a hepatológia: Klinika zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu a pečene a zároveň je centrom pre diagnostiku a liečbu zápalových ochorení čreva a centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení pečene.
      V reumatológii sa klinika špecializuje hlavne na akútne stavy pri systémových ochoreniach spojiva a je centrom pre liečbu rezistentných zápalových reumatických chorôb. 
 

       Endokrinologická ambulancia:
     - Prof. MUDr. Lazúrová Ivica, CSc., pondelok 8.00 – 12.00 hod., tel.: 055/ 640 4292
     - MUDr. Wágnerová Hedviga, PhD.,  utorok a streda 8.00 – 14.00 hod., tel.: 055/ 640 3503
     - Prof. MUDr. Tajtáková Mária, CSc., piatok 8.30 – 12.00 hod., tel.: 055/ 640 3503
     - MUDr. Patrícia Želinská, streda 8,00 – 13,00 hod, tel.: 055/ 640 3500

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 15 november 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001