Dnes je utorok 26. mája 2020. Sviatok má Dušan zajtra má sviatok Iveta .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Prezident U. S. Steel Košice slávnostne odovdzal očné prístroje zakúpené z výťažku vianočnej zbierky
Prezident U. S. Steel Košice slávnostne odovdzal očné prístroje zakúpené z výťažku vianočnej zbierky Formátovať pre tlač

27 september 2011    

      Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie očných prístrojov v hodnote 79 473 EUR zakúpených pre dve očné pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice z finančného príspevku spoločnosti U.S.Steel Košice - tretinu z tejto sumy vyzbierali zamestnanci železiarní počas vlaňajšej vianočnej zbierky, tretinou prispela spoločnosť U. S. Steel Košice a tretinou Nadácia U. S. Steel Košice. Slávnostné uvedenie do prevádzky sa konalo v očnej ambulancii na Pavilóne zdravia UNLP Košice. Ambulancia je súčasťou očného oddelenia, ktoré získalo novú  mydiatickú fundus kameru a 3 CD kameru ako doplnok k operačnému  mikroskopu. Ďalší prístroj - laserový fotokoagulátor -nadobudla Očná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ pôsobiaca na Triede SNP 1.
     
Riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH, zástupkyňa prednostu očnej kliniky MUDr. Monika Moravská a primárka očného oddelenia MUDr. Danica Jonecová vyjadrili pri stretnutí s prezidentom spoločnosti U.S.Steel Košice Davidom J. Rintoulom poďakovanie všetkým zamestnancom železiarní, nadácii i vedeniu tejto spoločnosti za to, že sa rozhodli prispieť práve na zakúpenie týchto prístrojov.  „Špeciálna kamera pomôže pri diagnostike ochorení očnej sietnice a očného nervu a laserový koagulátorový prístroj je neoceniteľný a nevyhnutný pri liečbe chorobných  prejavov na sietnici, hlavne u diabetikov. Prínos týchto zariadení ocení celý rad pacientov v Košickom kraji,“ zdôraznila riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH.

Image
Autor fotografií: Dionýz Kiss

      Zrak je jeden z najcennejších ľudských zmyslov a vnímame ním takmer 90 percent informácií. Pacientom, ktorí strácajú zrak v dôsledku ochorení či úrazov oka, pomáhajú dve pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice – očná klinika a očné oddelenie.

      Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pôsobí od roku 1926, kedy vzniklo ako samostatné očné oddelenie v Štátnej nemocnici. V súčasnosti má 15 lôžok a poskytuje široké spektrum výkonov liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti oftalmológie. Vybavenie jeho operačnej sály umožňuje robiť všetky očné operácie na úrovni súčasných medicínskych kritérií. Medzi najčastejšie chirurgické zákroky vykonávané na tomto pracovisku patria: operácia šedého zákalu, operácie sklovca a sietnice, operácie úrazov, transplantačné operácie, operácie strabizmu (škúľavosti) a glaukómu. Niektoré chirurgické výkony je možné operovať v rámci jednodňovej chirurgie. V ambulantnej starostlivosti pacientom poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení ako je glaukóm, metabolicko-cievne ochorenia, ku ktorým patria komplikácie diabetu (cukrovky), vekom podmienená degenerácia sietnice a iné.
      Z vianočnej zbierky spoločnosti U.S.Steel Košice bola pre jeho potreby zakúpená MYDIATICKÁ FUNDUS KAMERA (na diagnostiku ochorení sietnice a očného nervu a fotodokumentáciu očného pozadia) a 3 CD KAMERA K OPERAČNÉMU MIKROSKOPU.
      „V prvom rade ju využívame na fluoroangiografické vyšetrenie cievneho systému sietnice. Jedná sa vyšetrenie s použitím kontrastnej látky, pri ktorom sa zobrazuje cievny systém sietnice. Predstavuje štandardnú metódu vyšetrenia u pacientov s diabetickou retinopatiou, na základe ktorého sa vykonáva cielené ošetrenie sietnice laserom. Využíva sa aj u pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly a slúži tiež na sledovanie nálezu zmien na sietnici pri ďalších ochoreniach, napríklad na sledovanie pigmentových nervov. Svoj význam má aj pri vyšetrení glaukómu, kde dokáže včas odhaliť prípadné poškodenie očného nervu. Ďalším získaným prístrojom je 3 CD kamera k operačnému  mikroskopu a slúži na priame sledovanie a na záznam priebehu očných operačných výkonov,“ vysvetľuje primárka Očného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Danica  Jonecová, podľa ktorej nové prístroje skvalitnili prácu oftalmológov a rozšírili ich možností v diagnostike a liečbe očných ochorení.

      Očná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ pôsobí od roku 1948 a je združeným zdravotníckym a pedagogickým pracoviskom. Zabezpečuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť na lôžkovej časti, konziliárne služby na špecializovaných ambulanciách zameraných na mikrochirurgiu katarakty, sklovcovo-sietnicovú chirurgiu, glaukóm, metabolické a cievne ochorenia oka a laserovú liečbu, detskú oftalmológiu, neurooftalmológiu a orbitológiu, onkooftalmológiu a traumatológiu oka. Poskytuje  pregraduálnu výchovu študentov medicíny, zdravotných  sestier a postgraduálnu  výchovu lekárov. Lôžková časť disponuje 15 lôžkami a poskytuje diagnostickú a operačnú oftalmologickú starostlivosť vrátane operácií na zadnom segmente oka. Zameranie kliniky je obohatené  aj laserovou liečbou, s ktorou  má dlhodobé  skúsenosti, porovnateľnou s významnými pracoviskami vo svete. Medzi novozavedené liečebné metódy  v  posledných troch  rokoch patrí cielená liečba pomocou  anti – VEGF preparátov. Zabezpečuje stabilizáciu videnia pri ochorení spojenom s ťažkou nenávratnou stratou videnia -  vekom podmienenej degenerácie makuly.
      Z nadštandardných diagnostických metód vykonáva tomografické vyšetrenie zrakového  nervu  (HRT II) na včasnú diagnostiku glaukómu, fluoroangiografické vyšetrenia ochorení sietnice a onkologických ochorení pomocou najmodernejších digitálnych zobrazovacích modalít a fluoroangioografiu dúhovky. Počet hospitalizovaných pacientov na tomto pracovisku predstavuje cca 1400 ročne a vyšetrení je zrealizovaných do roka zhruba 25-tisíc.
      Vďaka spoločnosti U.S.Steel Košice mohlo toto pracovisko zakúpiť nový LASEROVÝ FOTOKOAGULÁTOR.
      „Zariadenie je kľúčové predovšetkým  pri liečbe chorobných  prejavov na sietnici,  hlavne u diabetikov  všetkých  vekových  skupín. Je nevyhnutný aj  na  ošetrenie iných  metabolických  a cievnych  ochorení  s prejavom  na  oku, používa sa  pri  trombózach sietnicových  ciev,  pri ťažkej  krátkozrakosti, pri  odlúpeniach  sietnice,  pri  degeneratívnych ochoreniach  súvisiacich  s vekom, pri  glaukóme a   pri  poúrazových  stavoch, ktoré poškodili  sietnicu. Laserové ošetrenia je nevyhnutné realizovať u týchto  ochorení  čo  najskôr, čím sa  predíde ďalším komplikáciám spojeným  často s nenávratnou  stratou  videnia. Má  teda  veľmi  široké  využitie a to  hlavne  na klinických  pracoviskách, kde  je  najvyššia  koncentrácia  pacientov s vyššie  uvedenými  ochoreniami,“ konštatuje zástupkyňa prednostu Očnej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ MUDr. Monika Moravská. 

F O T O G A L É R I A :

Image

Image

Image

Image

 Image

Image

Image

 Image

Image


 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 28 september 2011 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001