COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je utorok 20. apríla 2021. Sviatok má Marcel zajtra má sviatok Ervín .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Plán nemocnice arrow Plán Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Rastislavova
Plán Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Rastislavova Formátovať pre tlač

11 február 2010    

kliknite na zväčšenie...

Legenda:

I.

Úsek riaditeľa  (ÚR) - riaditeľ UNLP, Hovorca, Právny odbor - Právne a Personálne oddelenie, Odbor nákupu-Oddelenie verejného obstarávania-Referát zdravotníckej techniky,
Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti (ÚLPS),
Úsek ošetrovateľstva (ÚOš),
Ekonomický úsek (EÚ) - Odbor financovania, Odbor zdravotných poisťovní,  Oddelenie práce a miezd, Oddelenie správy majetku, Referát – štátna pokladnica,
Technicko-prevádzkový  úsek (TPÚ) – Oddelenie  informatiky, Podateľňa, Referát európskych programov a projektov, Referát investičných činností

II.

Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny - CT pracovisko, Ortopedické ambulancie, Krvná banka

III.

Magnetická rezonancia

IV.

Klinika  plastickej, rekonštrukčnej  a  estetickej  chirurgie,  Očné  oddelenie

V.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

VI.

IV. Interná klinika,  Centrálne prijímacie oddelenie,  ŠUKL

VII.

Klinika dermatovenerológie-pracovisko Rastislavova, Ústav patológie, II. psychiatrická klinika, LABMED

VIII.

ÚRAD  PRE  DOHĽAD  NAD  ZDRAVOTNOU  STAROSTLIVOSŤOU (Patológia)

IX.

Technický odbor, Kotolňa, Prevádzkový odbor

X.

Oddelenie stravovania, Útvar krízového riadenia, Telefónna ústredňa,  Referát sociálnej práce, Referát práčova,skladu prádla a šijáreň, Nemocničná lekáreň-pracovisko Rastislavova

XI.

Klinika  pneumológie  a  ftizeológie

XII.

Oddelenie kontroly a sťažností,  Oddelenie nákupu nezdravotnického materiálu, Oddelenie  nákupu liekov a ZdP, Lekárska knižnica,  Oddelenie revíznych činností, Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb UNLP

XlII.

   -

XIV.

LEKÁREŇ L PASTEURA

XVI.

II. Psychiatrická  klinika, AVILAB

XVII.

Klinika  infektológie  a  cestovnej  medicíny

XVIII.

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, Neurologické oddelenie, Klinika RDG a NM, Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie-ambulancia a rehabilitačná časť, Ambulancia závodného praktického lekára - všeobecný lekár, stomatológ,  OLM-Imunoalergologické ambulancie

XIX.

Monoblok :  II. Chirurgická  klinika,  Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie,  Neonatologické  oddelenie,  Oddelenie centrálnej sterilizácie, Urologické oddelenie, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny

XXII.

Drevený barák I. –  Oddelenie dopravy  a informačných služieb

XXIII.

Drevený barák II. - Šatne

XXIV.c

Klinika pneumológie a ftizeológie /nešpecifické ochorenia/

XXIV.d

 -

XXV.

Kyslíková stanica

XXVII.

Náhradný zdroj elektrickej energie

XXVIII.

Pavilón zdravia : Referát prijímacia kancelária, Klinika fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie,   ORTOPEDICKÁ  PROTETIKA

XXX.

BUFET

XXXI.

Referát  záhrady

XXXII.

Regulačná stanica plynu

INPACO

Odbor kvality a environmentu – Oddelenie kvality, Oddelenie životného prostredia, Referát BOZP a PO, Registratúrne stredisko,  Oddelenie nezdravotníckej techniky

URGENTNÝ
PRÍJEM

Klinika úrazovej chirurgie,  Centrálny operačný trakt,  Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny,  Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny - CT pracovisko

 QRcode
Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 28 august 2017 )    
Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001