COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je utorok 20. apríla 2021. Sviatok má Marcel zajtra má sviatok Ervín .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Plán nemocnice arrow Plán Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, SNP
Plán Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, SNP Formátovať pre tlač

19 september 2006    
Kliknite na zväčšenie...
Legenda objektov:  
45 Monoblok - lôžková časť
O7 Podnož monobloku
O3 Poliklinika - nízka časť
O4 Poliklinika - vysoká časť
O8 Stravovacia prevádzka
O1 A blok - teoretické ústavy
54 Detská fakultná nemocnica


Legenda rozmiestnenia kliník a oddelení UN L. Pasteura na Tr. SNP 1

Kliniky  
I. KAIM Podnož 07/3 - 2. posch.
Klinika rádiodiagnostiky a zobr. metód  Podnož 07/2, 3 - 2. posch.
I. interná klinika Monoblok 45 - 3. posch.
 I. Psychiatrická klinika Monoblok  45 - 4. posch.
 I. Psychiatrická klinika Monoblok 45 - 5A. posch.
 III. Interná klinika Monoblok 45 - 5B. posch.
Neurologická klinika Monoblok 45 - 6. posch.
 I. Psychiatrická klinika Monoblok 45 - 7A. posch.
Klinika hematológie a onkohematológie Monoblok 45 - 8A. posch.
Klinika dermatovenerológie Monoblok 45 - 8B. posch.
 I. Stomatologická klinika Monoblok 45 - 9A. posch.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Monoblok 45 - 9B. posch.
Očná klinika Monoblok 45 - 10A. posch.
Urologická klinika Monoblok 45 - 11. posch.
 Klinika ortopédie a traumatológie pohyb. ústrojenstva Monoblok 45 - 12. posch.
Neurochirurgická klinika Monoblok 45 - 13. posch.
I. chirurgická klinika Monoblok 45 - 14. posch.
I. chirurgická klinika Monoblok 45 - 15A. posch.
I. gynekologicko - pôrodnicka klinika Monoblok 45 - 16A. posch.
I. gynekologicko - pôrodnicka klinika  Monoblok 45 - 17. posch.

Oddelenia a ambulancie  
Odd. centrálnej sterilizácie Podnož 07/3 - suterén
Amb. časť odd. fyziatrie, balneológie a lieč. rehab. Podnož 07/2,3 - prízemie
Opetračné sály Podnož 07/4 - prízemie
Oddelenie urgentného príjmu Podnož 07/4 - prízemie
Centrálne operačné sály, Podnož 07/3 - 1. posch.
OLM  - pododd. klinickej biochémie Podnož 07/3 - 1. posch.
Amb. časť I. Psych. kl., denný stacionár Podnož 07/4 - 2. posch.
Amb. časť I. Gynekologicko pôrodnickej kliniky  Podnož 07/4 - 2. posch.
EEG, EMG vyšetrenie Neurologickej kliniky Podnož 07/4 - 2. posch.
Odd. klinickej farmakológie Podnož 07/4 - 2. posch.
Oddelenie stravovania Podnož 08 - s až 2. posch
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Monoblok 45 - 7A. posch.
Transplantačné oddelenie Monoblok 45 - 10B. posch.
Neonatologické oddelenie Monoblok 45 - 16B. posch.
Oddelenie lekárskej genetiky Poliklinika 03 - suterén
Amb. časť Kl. hematológie a onkohematológie Poliklinika 03 - prízemie
Krvná banka Poliklinika 03 - prízemie
Amb. časť I. chirurgickej kliniky Poliklinika 03 - 1. posch.
Amb. časť  Kliniky ortopéd. a traum. pohyb. ústrojenstva Poliklinika 03 - 1. posch.
Amb. časť  Urologickej kliniky Poliklinika 03 - 1. posch.
Hematologická amb. Poliklinika 03 - 1. posch.
OLM - pododd. kl. imunológie a argeológie Poliklinika 03 - 2. posch.
Neurochirurgická amb. Poliklinika 03 - 2. posch.
Amb. časť lek. genetiky Poliklinika 03 - 2. posch.
Sklad zdrav. materiálu Poliklinika 04 - suterén
Nemocničná lekáreň Poliklinika 04 - pr. a 1. posch.
I. Stomatologická klinika - sekretariát Poliklinika 04 -  2. posch.
Reumatologická amb., Diabetologická amb. Poliklinika 04 -  2. posch.
Kardiologická amb., Cievna amb. Poliklinika 04 -  2. posch.
Gastroenterologická amb., Endokrinologická amb. Poliklinika 04 -  2. posch.
I. Stomatologická klinika - paradontológia, RTG Poliklinika 04 -  3. posch.
III. Inter. kl. - Centrum preventívnej medicíny Poliklinika 04 -  3. posch.
I. Stomatologická klinika - konzervačná a prot. stom. Poliklinika 04 -  4. posch.
I. KAIM - amb. pre lieč. bolesti, amb. pre predane-  
stetické vyšetrenie Poliklinika 04 -  4. posch.
Psychiatrická amb. pre dospelých, Neurolog. amb. Poliklinika 04 -  4. posch.
I. Stomatologická klinika - maxilofaciálna chirurgia Poliklinika 04 -  5. posch.
ORL amb., Logopedická amb. Poliklinika 04 -  5. posch.
Psychologická amb. Poliklinika 04 -  5. posch.
I. stomatologická klinika - protetika, ortodoncia,  Poliklinika 04 -  6. posch.
pedostomatológia Poliklinika 04 -  6. posch.
Pedopsychiatrická amb., Očná poradňa detská    
 a glaukomová pre ochorenie sietnice Poliklinika 04 -  6. posch.
Očné amb. Poliklinika 04 -  6. posch.
I. Stomatologická klinika - fantomová učebňa   Poliklinika 04 -  7. posch.
Kožné amb., Detská kožná poradňa Poliklinika 04 -  7. posch.
Oddelenie patológie TÚ A sekcia - 4. posch.
Združená tkanivová banka TÚ A sekcia - 7. posch.
Odd. klinickej mikrobiológie TÚ A sekcia - 8. posch.
OLM - pododd. kl. imunológie a argeológie - lab. časť DFN obj. 54 - suterén

Legenda rozmiestnenia kliník a oddelení v monobloku FN L. Pasteura na Tr. SNP 1

Poschodie Pracovisko
3A I. interná klinika
3B I. interná klinika
4A  I. psychiatrická klinika
4B  I. psychiatrická klinika
5A  I. psychiatrická klinika
5B  I.iInterná klinika
6A Neurologická klinika
6B Neurologická klinika
7A  I. psychiatrická klinika
7B Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
8A Klinika hematológie a onkohematológie
8B Klinika dermatovenerológie
9A  I. stomatologická klinika
9B Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
10A Očná klinika
10B Transplantačné oddelenie
11A Urologická klinika
11B Urologická klinika
12A  Klinika ortopédie a traumatológie pohyb. ústrojenstva
12B  Klinika ortopédie a traumatológie pohyb. ústrojenstva
13A Neurochirurgická klinika
13B Neurochirurgická klinika
14A I. chirurgická klinika
14B I. chirurgická klinika
15A I. chirurgická klinika
16A Gynekologicko - pôrodnicka klinika
16B Neonatologické oddelenie
17A Gynekologicko - pôrodnicka klinika 
17B Gynekologicko - pôrodnicka klinika 

Legenda rozmiestnenia kliník a oddelenní v podnoží UN L.Pasteura na Tr. SNP 1

Obj. 07/2
Poschodie Pracovisko
P Amb. časť odd. fyziatrie, balneológie a lieč. rehab.
2 I. Klinika rádiodiagnostiky a zobr. metód - adm. časť
Obj. 07/3
Poschodie Pracovisko
S Odd. centrálnej sterilizácie a dezinfekcie
P Amb. časť odd. fyziatrie, balneológie a lieč. rehab.
  Opetračné sály
1 Centrálne operačné sály
2 I. Klinika rádiodiagnostiky a zobr. metód 
Obj. 07/4
Poschodie Pracovisko
P  Oddelenie urgentného príjmu
1 Centrálne operačné sály,
   I. Psychiatrická klinika - amb. časť, denný stacionár
2  I. Gynekologicko - pôrodnicka klinika - amb. časť 
  Neorolog. klinika - vyšetr. EEG,EMG
  I. KAIM - seminárna miestnosť
Obj. 07/5
Poschodie Pracovisko
P Odd. fyziatrie, balneológie a lieč. rehab. - telocvičňa
1 Odd. fyziatrie, balneológie a lieč. rehab. - telocvičňa
2 Oddelenie stravovania - adm. časť


Legenda rozmiestnenia kliník a oddelení v poliklinike UN L.Pasteura na Tr.SNP 1

03 - nízka časť
Poschodie Pracovisko
S Odd. lab. medicíny - Pododelenie lekárskej genetiky
P Kl. hemat. a onkohemat. - amb. časť
  Krvná banka
1 Chirurgické amb., Ortopedické amb., Urologické amb.
  Hematologická amb.
2 Neurochirurgická amb., Amb. lek. genetiky,
  OLM  - Podod. klinickej imunologie a argeológie
04 - vysoká časť
Poschodie Pracovisko
S Sklad zdrav. materiálu
P Nemocničná lekáreň
1 Nemocničná lekáreň
  Nemocničná pokladnica
  I. stomatologická klinika - sekretariát
2 Reumatologická amb., Diabetologická amb.
  Kardiologická amb., Cievna amb.
  Gastroenterologická amb., Endokrinologická amb.
  I. stomatologická klinika - paradontológia, RTG
3 I. inter. kl. - Centrum preventívnej medicíny
  I. stomatologická klinika - konzervačná a prot. stom.
4 I. KAIM - amb. pre lieč. bolesti, amb. pre predane-
  stetické vyšetrenie
  Psychiatrická amb. pre dospelých, Neurolog. amb.
  I. stomatologická klinika - maxilofaciálna chirurgia
5 ORL amb., Logopedická amb.
  Psychologická amb.
  I. stomatologická klinika - protetika, ortodoncia, 
  pedostomatológia
6 Pedopsychiatrická amb., Očná poradňa detská  
   a glaukomová pre ochorenie sietnice
  Očné amb.
7 I. stomatologická klinika - fantomová učebňa  
  Kožné amb., Detská kožná poradňa


Legenda rozmiestnenia oddelení v TÚ - I. sekcia UN L. Pasteura na Tr. SNP 1

I. sekcia
Poschodie Pracovisko
4 Odd. patológie 
7 Združená tkanivová banka 
8 Odd. kl. mikrobiológie 
Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 14 október 2020 )    
< Predchádzajúce
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001