Dnes je streda 20. februára 2019. Sviatok má Lívia zajtra má sviatok Eleonóra .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka arrow web arrow Platené služby
Platené služby

 
articles.jpg

Cenníky výkonov sú vypracované v zmysle zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zákona č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.07045/2003 - OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

 

31 október 2017 Cenník ÚPS na pracoviskách Trieda SNP 1
31 október 2017 Cenník ÚPS na pracoviskách Rastislavova 43
29 máj 2015 Zoznam plne/čiastočne uhrádzaných a neuhrádzaných výkonov a služieb v UNLP Košice
29 máj 2015 Cenník všetkých zdravotných výkonov v UNLP Košice
10 apríl 2015 Cenník Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
14 november 2014 Cenník výkonov Kliniky RDGaNM
16 jún 2014 Cenník poplatkov - zamenstnanecké výťahy
07 jún 2012 Cenník vyšetrení na administratívne účely v ambulancii všeobecného lekára
07 jún 2012 Cenník vyšetrení na I. a II. psychiatrickej klinike
03 máj 2011 Cenník výkonov rádiologickej diagnostiky
21 február 2011 Cenník nadštandardných izieb
01 február 2011 Cenník výkonov CT pracoviska a MR pracoviska
25 január 2011 Cenník výkonov v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie
13 január 2011 Cenník parkovacích miest v areáloch UN L. Pasteura Košice
01 január 2011 Cenník výkonov Centrálneho operačného traktu
01 január 2011 Cenník poplatkov za služby Lekárskej knižnice
01 január 2011 Cenník výkonov Kliniky - Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny
01 január 2011 Cenník výkonov Urologického oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov Kliniky dermatovenerológie a Dermatovenerológických ambulancií
01 január 2011 Cenník výkonov Oddelenia lekárskej genetiky
01 január 2011 Cenník stomatologických výkonov
01 január 2011 Cenník výkonov Oddelenia centrálnej sterilizácie
01 január 2011 Cenník výkonov a služieb Kliniky a Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
01 január 2011 Cenník služieb Neonatologického oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov Centra pre cudzokrajné choroby
01 január 2011 Cenník výkonov Centrálneho príjmaceho oddelenia
01 január 2011 Cenník Klininy infektológie a cestovnej medicíny
01 január 2011 Cenník služieb Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie
01 január 2011 Cenník výkonov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike a oddelení
01 január 2011 Cenník produktov Kostnej banky Združenej tkanivovej banky
01 január 2011 Ostatné cenníky
01 január 2011 Cenníky výkonov Očnej kliniky a Očného oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov a služieb Kliniky pneumológie a ftizeológie
01 január 2011 Cenník výkonov Neurologického oddelenia
01 január 2011 Cenník výkonov Kliniky telovýchovného lekárstva
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001