Jedálny lístok pracovisko Rastislavova 43 - Obed
Od 16.3.2020 do 22.3.2020
      
Pondelok - 16.3.2020
Na základe Príkazu riaditeľa č. 6/2020 sa od
17.3.2020 do odvolania neposkytuje strava
v jedálni UNLP pre zamestnancov UNLP
a cudzích stravníkov
Utorok - 17.3.2020
Streda - 18.3.2020
 

SANITAČNÝ DEŇ

Štvrtok - 19.3.2020
 

SANITAČNÝ DEŇ

Piatok - 20.3.2020
 

SANITAČNÝ DEŇ

Sobota - 21.3.2020
 

SANITAČNÝ DEŇ

Nedeľa - 22.3.2020
 

SANITAČNÝ DEŇ


 
Zmena vyhradená.